Przeglądaj oferty pracy w Ełku – pracodawcy czekają na kandydatów.

Specjalista ds. rozliczeń

Maj 20, 2022

NES Global Talent

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Wymagania: kontrolowanie kosztów związanych z realizacją budowy, analizowanie przebiegu realizacji kontraktu od strony ekonomiczno-finansowej, przygotowywanie PŚP do zamawiającego, kontrolowanie umów, faktur i wszelkich zobowiązań pod względem...

Inspektor nadzoru

Maj 20, 2022

NES Global Talent

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Obowiązki: Reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa, polskimi i europejskimi normami, a także zawartymi z inwestorem przez wykonawcę umowami, Wypełnianie...

Specjalista ds. Obsługi Gwarancyjnej

Maj 20, 2022

NES Global Talent

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Zakres zadań: Praca dla Generalnego Wykonawcy, Przejmowanie i wyznaczanie obiektu w obsługę gwarancyjną, Organizowanie procesu usuwania usterek, Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych, Prowadzenie dokumentacji zgłoszonych reklamacji i prac naprawczych,...

Kierownik Zespołu ds. Obsługi Gwarancyjnej

Maj 20, 2022

NES Global Talent

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Obowiązki: Zarządzanie pracą zespołu ds. Obsługi Gwarancyjnej Koordynacja wszelkich działań w obszarze obsługi gwarancyjnej, przyjmowanie, rejestracja oraz weryfikacja zgłoszonych usterek pod względem zasadności i odpowiedzialności podwykonawczej,...

Kierownik Kontraktu

Maj 20, 2022

NES Global Talent

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Zakres obowiązków: Kompleksowe zarządzanie powierzonym projektem zgodnie z postanowieniami umowy kontraktowej oraz zasadami obowiązującymi w Spółce. W szczególności praca z budżetem bazowym, harmonogramem bazowym oraz planami sprzedaży Bieżąca kontrola...

Asystent w Wydziale Hodowli Zwierząt Futerkowych i Pszczół

Maj 20, 2022

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

prowadzenie oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej pszczół, okresowe wyjazdy poza biuro do pasiek w celu prowadzenia oceny pszczół, terminowe sporządzanie wymaganej dokumentacji, uczestnictwo w wystawach, seminariach, szkoleniach w zakresie wykonywanych...

Starszy inspektor

Maj 19, 2022

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Warunki pracy • praca biurowa oraz praca w terenie w środowisku zakładów przemysłowych przetwórstwa artykułów rolno - spożywczych, w tym praca na wysokości, • praca wymagająca gotowości i dyspozycyjności z możliwością wystąpienia konieczności...

Recepcjonista

Maj 19, 2022

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

podlaskie / Augustów

rezerwacja telefoniczna, meldowanie i wymeldowanie gości, obsługa komputera, kasy fiskalnej i terminala wykonywanie poleceń przełożonego

Kucharz

Maj 19, 2022

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

podlaskie / Augustów

przygotowywanie posiłków na zimno i na gorąco, dbanie o czystość w miejscu pracy o wygląd i estetykę,wykonywanie poleceń przełożonego

Robotnik gospodarczy

Maj 19, 2022

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

warmińsko-mazurskie / Olecko

utrzymywanie porządku i czystości wokół budynku, konserwacja sprzetu technicznego, wykonywanie prostych prac naprawczych wewnatrz i na zwenątrz budynku Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak