Starszy kontroler skarbowy

maj 01, 2023 Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku podlaskie/Augustów
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Augustów
Ogłoszenie o naborze Nr 119718

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno- biurowa

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej

 • praca wymaga sprawności obu rąk

 • użytkowanie sprzętu biurowego (np. drukarka, kserokopiarka, niszczarka, itp.)

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na parterze  budynku,

 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • szerokość głównych drzwi wejściowych, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • siedziba urzędu jest budynkiem jednopiętrowym nie wyposażonym w windy osobowe,

 • węzeł sanitarny jest przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo,

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

 • przed budynkiem urzędu jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej ruchowo.

Zakres zadań

 • Udziela informacji podatnikom oraz przyjmuje zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych, deklaracje, wnioski, informacje i inne dokumenty dotyczące podatku od spadku i darowizn oraz weryfikuje złożone dokumenty pod względem formalnym
 • Przyjmuje zeznania podatkowe w zakresie podatku od spadków i darowizn
 • Przygotowuje i wydaje zaświadczenia z zakresu podatków majątkowych
 • Ewidencjonuje spadki i darowizny w systemie informatycznym
 • Analizuje akty notarialne i postanowienia sądu oraz akty poświadczenia dziedziczenia pod względem poprawności pobranego podatku i wartości rynkowych przedmiotów czynności majątkowych
 • Udziela pisemnych odpowiedzi na zapytania innych organów podatkowych lub instytucji
 • Wprowadza i przetwarza w systemie informatycznym dane ze zgłoszeń, deklaracji, wniosków, informacji i innych dokumentów dotyczących podatku od spadku i darowizn
 • Przeprowadza czynności sprawdzające w celu zweryfikowania prawidłowości wypełnienia przez podatników obowiązków podatkowych z zakresu podatku od spadków i darowizn

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji podatkowej lub skarbowej
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość przepisów prawa cywilnego
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Bieżące oferty pracy

  Sprzedawca

  cze 09, 2023

  Młodzieżowe Centrum Kariery Augustów

  podlaskie / Augustów

  - obsługa klientów na kasie fiskalnej,- wsparcie sklepu w wykładaniu towaru na półkach sklepowych,- prace magazynowe,- drobne prace pomocnicze,- prace porządkowe na sklepie. Wymagania inne: - status ucznia/studenta (zaświadczenie ze szkoły,-...

  Pracownik produkcji

  cze 09, 2023

  Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach

  mazowieckie / Białobrzegi

  praca przy linii produkcyjnej

  Robotnik gospodarczy

  cze 09, 2023

  Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

  podlaskie / Augustów

  Robotnik gospodarczy

  Pracownik biurowy

  cze 09, 2023

  Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

  warmińsko-mazurskie / Olsztyn

  według harmonogramu stażu,staż w ramach programu z Rezerwy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Wsparcie osób o niskich kwalifikacjach w mieście Olsztyn" Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące