Starszy inspektor

maj 02, 2024 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podlaskie/Augustów
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Augustów
Ogłoszenie o naborze Nr 137191

Warunki pracy

obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych powyżej 4 godz.,


wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego i samochodów służbowych - prowadzenie samochodu służbowego (nieprzystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).


wysiłek fizyczny (m. in. przemieszczanie się po administrowanych drogach, podnoszenie, dźwiganie, przenoszenie itp.).


praca w terenie,


praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, pod ruchem
(na administrowanych drogach), na wysokości, w hałasie.


praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


bariery architektoniczne: praca w pomieszczeniach biurowych - brak przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych,


praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 

Zakres zadań

 • obsługuje sekretariat Rejonu, prowadzi ewidencję pism wpływających i wychodzących z Rejonu wraz z obsługą pocztową (nadawanie i odbiór korespondencji)
 • współpracuje z pracownikami Wydziału Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych w zakresie usprawniającym realizację procesów związanych z obsługą pracowników Rejonu, jak również wspiera kierownika komórki organizacyjnej w procesach związanych z realizowaniem spraw organizacyjno – administracyjnych w Rejonie
 • wprowadza i księguje faktury w systemie SAP oraz prowadzi rejestr faktur i innych dokumentów księgowych; prowadzi bieżącą kontrolę formalno – rachunkową dokumentów księgowych i kontrolę terminów płatności tych dokumentów
 • prowadzi ewidencję wydatków według rozdziałów i paragrafów, uzgadnia wydatki z Wydziałem Finansowo – Księgowym, przygotowuje dokumenty księgowe do ich dalszego przetwarzania w Oddziale; bierze udział w sporządzaniu rocznych planów finansowych wydatków administracyjnych według klasyfikacji budżetowej oraz sprawuje kontrolę nad realizacją planów
 • prowadzi ewidencję majątku rzeczowego Rejonu, przeprowadza inwentaryzację składników majątkowych oraz sporządza deklaracje podatkowe od nieruchomości
 • obsługuje archiwum zakładowe Rejonu w celu zapewnienia ciągłości pracy Rejonu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. "B"
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy Kodeks pracy
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office
 • kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustaw Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, o Służbie Cywilnej
 • umiejętność obsługi systemu SAP

Bieżące oferty pracy

Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej

maj 28, 2024

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu

warmińsko-mazurskie / Biała Piska

Obsługiwanie maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej - frezarki CNC; Formatowanie, felcowanie, wykonywanie nawiertów pod zawiasy i zamki w skrzydłach drzwiowych. Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: podstawowe Wymagania inne: Pracodawca zapewnia szkolenie i...

Mechanik

maj 28, 2024

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

warmińsko-mazurskie / Olecko

naprawa i diagnostyka pojazdów osobowych i ciężarowyvch Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Wymagania inne: doświadczenie na stanowisku mechanik samochodowy

Pomocniczy robotnik budowlany

maj 28, 2024

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

warmińsko-mazurskie / Olecko

wykonywanie prac pomocniczych na budowie Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Wymagania inne:

Pracownik biurowy

maj 28, 2024

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

warmińsko-mazurskie / Olecko

obsługa sekretariatu szkoły, obsługa urządzeń biurowych: ksero, skaner itp., układanie i segregowanie dokumentów, poznanie zasad dokonywania wpisów do dziennika, tworzenie pism i zestawień w programie WORD Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie...