Specjalista

cze 09, 2024 Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 138658

Warunki pracy


 • czas pracy 8 godzin;
 • obsługa klientów zewnętrznych;
 • wyjazdy służbowe;
 • praca o charakterze administracyjno - biurowym

Zakres zadań

 • Opiniuje cudzoziemców ubiegających się o: zalegalizowanie pobytu w Polsce, ochronę międzynarodową lub uzupełniającą oraz uznanie za obywatela polskiego w celu ustalenia czy wjazd i pobyt cudzoziemca w Polsce nie będzie stwarzał zagrożenia dla państwa i porządku publicznego;
 • Koordynuje dokumentowanie czynności kontroli legalności pobytu cudzoziemców i opracowuje wnioski o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, prowadzi postępowania oraz opracowuje decyzje Komendanta Wojewódzkiego Policji o unieważnieniu zezwolenia na przekraczanie w ramach małego ruchu granicznego w celu eliminowania cudzoziemców przebywających nielegalnie i naruszających porządek prawny
 • Koordynuje czynności związane z niezwłocznym przekazaniem cudzoziemca przez podległe jednostki Policji do dyspozycji właściwego ze względu na miejsce zatrzymania organu Straży Granicznej w celu wykonania decyzji o zobowiązaniu;
 • Opracowuje wnioski o wydanie decyzji o wydaleniu obywateli państw członkowskich UE oraz umieszczeniu danych cudzoziemców w wykazie osób niepożądanych na terytorium RP w celu eliminowania cudzoziemców stwarzających poważne zagrożenie dla ochrony ładu i porządku publicznego;
 • Prowadzi postępowania oraz opracowuje wnioski o cofnięcie zgody ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany w celu zapewnienia ochrony ładu i porządku publicznego na terytorium RP;
 • Opracowuje i systematycznie modyfikuje tryb postępowania dot. kontroli legalności pobytu cudzoziemców bez wymaganych zezwoleń lub w inny sposób naruszających przepisy prawa w celu stosowania go przez policjantów garnizonu warmińsko - mazurskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Prowadzi szkolenia oraz wykonuje czynności nadzorcze w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP;
 • Wprowadza i aktualizuje dane w SI Pobyt w celu zapewnienia pełnej bazy komputerowej zawierającej dane cudzoziemców przebywających w Polsce;
 • W sytuacjach tego wymagających, zapewnia wsparcie dla etatowych pracowników sekretariatu w zakresie realizacji zadań kancelaryjno-biurowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
 • Znajomość przepisów dotyczących cudzoziemców (prawo krajowe i dyrektywy UE),
 • Umiejętność interpretacji odpowiednich przepisów,
 • Umiejętność podejmowania właściwych decyzji, umiejętność pracy w zespole umiejętność argumentowania oraz asertywność,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Umiejętność działania pod presją czasu,  komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność.

Bieżące oferty pracy

Manager / Dyrektor

cze 15, 2024

Invelo Energy Sp. z o.o. Sp. k.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

ZAKRES OBOWIĄZKÓW Zarządzanie zespołem handlowców i wyznaczanie celów sprzedażowych Umiejętne motywowanie pracowników z zachowaniem najwyższych standardów kultury osobistej Opracowanie strategii sprzedaży w firmie działającej w branży OZE Monitorowanie...

Przedstawiciel Handlowy / Handlowiec

cze 15, 2024

Invelo Energy Sp. z o.o. Sp. k.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

ZAKRES OBOWIĄZKÓW Aktywne pozyskiwanie nowych klientów zainteresowanych produktami z branży OZE. Przygotowywanie i prezentowanie ofert handlowych klientom. Doradztwo techniczne dotyczące zastosowania pomp ciepła i fotowoltaiki. Realizacja planów sprzedażowych...

Przedstawiciel Handlowy / Doradca Klienta

cze 15, 2024

Dom Pełen Energii Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Zakres obowiązków: Obsługa leadów sprzedażowych; Oferowanie i sprzedaż Klientom produktów i usług znajdujących się w ofercie firmy, ze szczególnym naciskiem na usługę budowy domu jednorodzinnego; Budowa i utrzymywanie długotrwałej, opartej na zaufaniu...

Nauczyciel / Korepetytor

cze 15, 2024

Superprof

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Poszukujemy pracowników dydaktycznych w całej Polsce , do prowadzenia prywatnych lekcji z wielu dziedzin, w tym: nauki ścisłe, sztuka, języki, zdrowie, fitness i wiele więcej. Superprof jest odpowiedni dla nauczycieli na wszystkich poziomach nauczania,...