Specjalista

lis 09, 2023 Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 129820

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno - biurowym, obsługa klientów zewnętrznych, obsługa komputera powyżej 4 godziny na dobę, czas pracy - 8 godzin.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu wydania, odmowy wydania oraz cofnięcia pozwoleń na broń palną (bojową, myśliwską, sportową, gazową, sygnałową i alarmową) oraz dopuszczeń do posiadania broni osobom fizycznym jako organ I instancji;
 • Obsługuje zgłaszających się interesantów w celu zarejestrowania lub wyrejestrowania broni palnej oraz przyjmuje wnioski, pisma jak i udziela wszechstronnych informacji z zakresu ustawy o broni i amunicji jak i innych przepisów obowiązujących w tym zakresie;
 • Wprowadza, aktualizuje i usuwa informacje i dane, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji do/z systemu KSIP
 • Prowadzi i aktualizuje rejestr lekarzy oraz psychologów upoważnionych do wydawania orzeczeń osobom występującym o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszającym o rejestru broń pneumatyczną oraz osobom posiadającym pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną;
 • Przygotowuje zaświadczenia uprawniające do nabycia broni oraz zezwoleń na zakup amunicji, a także dokumentów uprawniających do nabycia na terytorium RP i wywozu broni i amunicji przez obywateli polskich i cudzoziemców;
 • Rozpatruje w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie jako organu II instancji odwołania od decyzji administracyjnych oraz zażaleń na postanowienia wydane przez komendantów miejskich/powiatowych Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego dot. broni pneumatycznej, miotaczy gazu obezwładniającego oraz narzędzi i urządzeń o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o broni i amunicji;
 • Uczestniczy w pracach komisji egzaminującej osoby ubiegające się o wydanie pozwoleń na broń oraz dopuszczenia do posiadania broni;
 • Uczestniczy w organizowaniu oraz przeprowadzaniu szkoleń dla dzielnicowych i pracowników komend miejskich/powiatowych Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego z zakresu zagadnień dotyczących ustawy o broni i amunicji oraz przepisów obowiązujących w tym zakresie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Znajomość przepisów o broni i amunicji;
 • Umiejętność obsługi komputera oraz pakietu biurowego;
 • Umiejętność samokształcenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończony kurs z zakresu postępowań administracyjnych.
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność interpretacji przepisów.

Bieżące oferty pracy

Robotnik drogowy

gru 08, 2023

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

warmińsko-mazurskie / Ełk

wykonywanie oznakowania pionowego i poziomego dróg Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Wymagania inne:

Sprzedawca karpia w markecie spożywczym

gru 08, 2023

BeFlexi Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Zakres obowiązków:  Sprzedaż karpia w markecie spożywczym  Ważenie i pakowanie towaru Patroszenie oraz filetowanie Dbanie o porządek na stanowisku pracy Wymagania pracodawcy: Dokładność i sumienność   Komunikatywna znajomość języka...

Technik Farmaceutyczny

gru 08, 2023

Gemini Polska Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Czego możesz się spodziewać? dynamiki pracy – z jednej strony pracujesz w dużym zespole, z drugiej – z wieloma Pacjentami, dla nas to Ty jesteś ekspertem – wierzymy w Twoją fachową wiedzę, dlatego każdemu Pacjentowi możesz poświęcić tyle czasu...

Magister Farmacji

gru 08, 2023

Gemini Polska Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Czego możesz się spodziewać? dynamiki pracy – z jednej strony pracujesz w dużym zespole, z drugiej – z wieloma Pacjentami, dla nas to Ty jesteś ekspertem – wierzymy w Twoją fachową wiedzę, dlatego każdemu Pacjentowi możesz poświęcić tyle czasu,...