Naczelnik wydziału

lip 02, 2024 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 139077

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych; budynek i otoczenie budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • kieruje, planuje i organizuje pracę Wydziału Administracyjno-Technicznego
 • sprawuje nadzór nad prawidłowym administrowaniem nieruchomościami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie, w tym nad prowadzeniem spraw inwestycyjnych, napraw i remontów
 • sprawuje nadzór nad gospodarowaniem środkami transportu
 • sprawuje nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem i ochroną majątku Inspektoratu oraz nad zabezpieczeniem urzędu w media, niezbędny sprzęt, materiały biurowe i eksploatacyjne
 • weryfikuje projekty umów dotyczących spraw administracyjnych oraz bierze udział w opracowywaniu i opiniowaniu dokumentów związanych z organizacją i funkcjonowaniem urzędu
 • sprawuje nadzór nad postępowaniami zakupowymi realizowanymi zgodnie z regulaminem postępowań o udzielenie zamówień
 • współdziała z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
 • znajomość przepisów regulujących administrowanie nieruchomościami
 • zarządzanie ludźmi, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Bieżące oferty pracy

Lekarz Dermatolog

lip 12, 2024

Medicover Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o UZ bądź KG – sam wybierasz elastyczne godziny...

Lekarz Medycyny Pracy

lip 12, 2024

Medicover Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o UZ bądź KG – sam wybierasz elastyczne godziny pracy wsparcie edukacyjne - dofinansowanie do udziału w konferencjach...

Przedstawiciel handlowy do zakupu złomu w tranzycie

lip 12, 2024

COGNOR S.A. Oddział Złomrex we Wrocławiu

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Zakres obowiązków: Aktywne pozyskiwanie nowych Klientów i Dostawców Współpraca i bieżąca obsługa Klientów i Dostawców Raportowanie wyników pracy Wymagania: Wykształcenie minimum średnie Znajomość lokalnego rynku złomu stalowego i metali nieżelaznych...

Mechanik maszyn budowlanych (m/k)

lip 12, 2024

Budimex SA

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Opis stanowiska: Obsługa i bieżące utrzymanie oraz naprawy maszyn budowlanych i pojazdów Wymagania: Posiadasz doświadczenie w diagnozowaniu i naprawie usterek związanych z elektryką maszyn budowlanych lub pojazdów samochodowych Umiesz podejmować szybkie...