Kontroler skarbowy

kwi 30, 2024 Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku podlaskie/Augustów
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Augustów
Ogłoszenie o naborze Nr 136924

Warunki pracy

 


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej
 • praca wymaga sprawności obu rąk
 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka, itp.)
 • zadania wykonywane w siedzibie i poza siedzibą Urzędu
 • kontakt z klientami Urzędu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na drugim piętrze trzypiętrowego budynku
 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno - biurowych z obsługą komputera
 • oświetlenie sztuczne i naturalne
 • węzeł sanitarny na parterze jest przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo
 • występują bariery architektoniczne: budynek nie ma windy
 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych
 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach
 • przed budynkiem Urzędu jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole podatkowe, opracowuje dokumentację dotyczącą przeprowadzanych kontroli, dokonuje weryfikacji dokumentacji przeprowadzonej kontroli w zakresie jej zgodności z prawem.
 • Wprowadza dokumentację kontrolną w systemie informatycznym.
 • Inicjuje i przeprowadza działania zabezpieczające, przewidywane ustaleniami kontroli zobowiązania podatkowego poprzez ujawnienie majątku podatnika w trakcie kontroli oraz sporządza wnioski o zabezpieczenie na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
 • Przeprowadza czynności na zlecenie innych organów.
 • Przeprowadza czynności sprawdzające u kontrahenta podatnika w zakresie objętym kontrolą.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Znajomość ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych
 • Odporność na stres
 • Skrupulatność, dociekliwość, wnikliwość
 • Umiejętności analityczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Bieżące oferty pracy

Przedstawiciel handlowy do zakupu złomu w tranzycie

maj 23, 2024

COGNOR S.A. Oddział Złomrex we Wrocławiu

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Zakres obowiązków: Aktywne pozyskiwanie nowych Klientów i Dostawców Współpraca i bieżąca obsługa Klientów i Dostawców Raportowanie wyników pracy Wymagania: Wykształcenie minimum średnie Znajomość lokalnego rynku złomu stalowego i metali nieżelaznych...

Specjalista / Specjalistka ds. administracji

maj 23, 2024

NES Global Talent

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Obowiązki: kontrola uprawnień pracowników (certyfikaty, kompetencje etc.) planowanie prac i organizacja ruchu prowadzenie rejestrów udział w naradach Wymagania: doświadczenie na podobnym stanowisku min. 6 miesięcy znajomość konceptu pozwoleń na pracę...

Robotnik gospodarczy

maj 22, 2024

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie

podlaskie / Grajewo

zgodnie z programem stażu Wymagania inne:

Specjalista ds. planowania przestrzennego

maj 22, 2024

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie

podlaskie / Rajgród

opracowywanie pism, decyzji, analiz, sprawozdań Wymagania inne: