Kierownik rejonu

lut 27, 2023 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad warmińsko-mazurskie/Ełk
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik rejonu
Miejsce pracy: Ełk
Ogłoszenie o naborze Nr 116513

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


•   umowa na czas określony (12 m-cy w ramach ustawy o służbie cywilnej) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
•   stres związany z działaniem pod presją czasu,
•   dyspozycyjność, odbywanie wyjazdów służbowych na terenie kraju,
•   możliwość pracy w godzinach nadliczbowych,
•   obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
•   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•   praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
•   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
•   budynek nie spełnia wymogów dotyczących podjazdów, wind, toalet dla osób  niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Kieruje pracą Rejonu w celu prowadzenia bieżącego i zimowego utrzymania dróg, utrzymania obiektów inżynierskich oraz zapewnienia prawidłowego stanu technicznego podległej sieci drogowej
 • Zarządza podległą siecią dróg w celu zapewnienia: kontroli i osłony pasa drogowego, bezpieczeństwa ruchu jej użytkowników oraz wykonywania zadań w zakresie spraw obronnych
 • Kieruje realizacją budżetu Rejonu w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki finansami publicznymi
 • Zarządza powierzonym majątkiem trwałym i nadzoruje wykonywanie zadań w zakresie spraw pracowniczych
 • Współpracuje i nadzoruje współpracę pracowników Rejonu z organami administracji rządowej i samorządowej, policji, służb ratunkowych i górniczych w celu zapewnienia właściwego przepływu informacji o stanie dróg, likwidacji zagrożeń i skutków zdarzeń drogowych. Nadzoruje zbieranie i aktualizowanie danych o podległych drogach, obiektach inżynierskich, o ruchu i zdarzeniach na drogach oraz obsługę specjalistycznych programów w celu prawidłowego przetwarzania danych
 • Wydaje decyzje administracyjne, postanowienia i zaświadczenia w sprawach zajęcia pasa drogowego
 • Współpracuje z firmami zewnętrznymi oraz innymi komórkami organizacyjnymi Oddziału przy opiniowani i uzgadnianiu projektów inwestycyjnych oraz uczestniczy w przygotowaniu i realizacji inwestycji
 • Bierze udział w ZOPI, w radach budowy, inne czynności związane z realizacji projektu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów z zakresu: Ustawy o drogach publicznych, Kodeksu postepowania administracyjnego, Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych
 • Znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez dany Rejon
 • Kompetencje kierownicze: egzekwowanie zobowiązań, zarządzanie zasobami, organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, świadomość kosztów, zarządzanie personelem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
 • Uprawnienia budowlane. Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia
 • Znajomość przepisów z zakresu: prawa pracy, Ustawy o ochronie środowiska, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o służbie cywilnej

Bieżące oferty pracy

Pracownik Sprzedaży

mar 31, 2023

MAKRO Cash and Carry Polska S.A.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Do Twoich głównych zadań będzie należało: profesjonalne doradztwo i codzienna obsługa Klientów sprawne uzupełnianie towaru na półkach dbanie o dostępność asortymentu na półkach oraz o dobre oznakowanie cenowe i ekspozycję towarów współdziałanie w...

Młodsza Specjalistka / Młodszy Specjalista ds. budowania relacji z klientem

mar 31, 2023

mBank S.A.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Dzień dobry... a właściwie cześć! mBank to przede wszystkim ludzie. Łączy nas współpraca, otwartość na zmiany i innowacyjność. Dołączając do nas będziesz mieć pracę, w której wiele się nauczysz, a dodatkowo czeka na Ciebie wiele wyzwań. Twoje...

Robotnik budowlany

mar 31, 2023

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

warmińsko-mazurskie / Olecko

roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Wymagania inne: doświadczenie w zawodowe w pracach budowlanych

Konserwator - palacz

mar 31, 2023

Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach

podlaskie / Goniądz

Prace konserwacyjno - remontowe na terenie osiedla i obsługa kotłowni Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Uprawnienia: Kurs "Eksploatacja kotłów parowych i wodnych na paliwa stałe ciekłe i gazowe"