Kierownik oddziału

wrz 10, 2023 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Ełk
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik oddziału
Miejsce pracy: Ełk
Ogłoszenie o naborze Nr 126722

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa,
 • praca terenowa,
 • częste kontakty zewnętrzne,
 • wysiłek fizyczny przy pobieraniu prób,
 • praca przy monitorze komputerowym,
 • poruszanie się samochodem służbowym,
 • kontakt z trudnym klientem urzędu podczas kontroli,
 • pomieszczenia biurowe znajduja się na pierwszym piętrze budynku, istnieją bariery architektoniczne - niedostosowana toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • planuje i organizuje prace Oddziału. Sprawuje nadzór nad prawidłowością realizacji zadań i prowadzeniem dokumentacji oraz terminowym i prawidłowym wprowadzaniem danych do systemów informatycznych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań i ich dokumentowania,
 • sprawuje merytoryczny nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w podległym Oddziale,
 • koordynuje i nadzoruje realizację zadań ustawowych przez podległych pracowników,
 • współpracuje z innymi organami administracji publicznej, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami w celu przestrzegania i popularyzacji przepisów prawnych z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, o ochronie roślin przed agrofagami, o środkach ochrony roślin, o nasiennictwie, ustawy o służbie cywilnej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31w lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Bieżące oferty pracy

Specjalista BHP

paź 02, 2023

B-Service Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Prowadzenie nadzoru bhp na budowie Kompletacja dokumentacji bhp Opracowywanie i opiniowanie ibwr Sprawdzanie dokumentacji pracowniczej Kontrola uprawnień Współpraca z kierownikiem budowy Opracowanie raportów z kontroli bhp Prowadzenie postępowań powypadkowych...

Doradca Klienta

paź 02, 2023

Adreams

podlaskie / Augustów

Lubisz handel, koszach pracę z ludźmi i angażujesz się w wykonywaną przez siebie pracę? Pragniesz zmian, wyzwań i chcesz pracować w największej sieci handlowej w Polsce AGD/IT/RTV? Na start otrzymasz: umowę bez okresu próbnego - docenimy Twoją pracę...

Kierownik Działu Technicznego

paź 02, 2023

TRAKCJA S.A.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Twój zakres obowiązków Wsparcie przy realizacji bieżących inwestycji w branży drogowo-mostowej; Odpowiedzialność za korespondencję z Zamawiającym, Inżynierem Kontraktu, Projektantem oraz innymi podmiotami, biorącymi udział w procesie inwestycyjnym;...

Doradca Klienta

paź 02, 2023

Nationale-Nederlanden

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Twój zakres obowiązków Aktywne pozyskiwanie Klientów indywidualnych oraz firmowych Prowadzenie spotkań i rozmów z Klientami oraz utrzymywanie długookresowych relacji z nimi Skuteczne oferowanie Klientom naszych rozwiązań Dbałość o rozbudowę i rzetelną...