Inspektor

cze 21, 2024 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 139254

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • umowa na czas określony (12 m-cy w ramach ustawy o służbie cywilnej) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
 • stres związany z działaniem pod presją czasu,
 • dyspozycyjność, odbywanie wyjazdów służbowych na terenie kraju,
 • możliwość pracy w godzinach nadliczbowych,
 • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Prowadzi monitoring stanu przejezdności i stanu technicznego dróg oraz przyjmuje i przekazuje informacje zgodnie z obowiązującymi procedurami i wytycznymi. Posiadanie aktualnych danych umożliwia dzielenie rzetelnych informacji zainteresowanym i podejmowanie stosownych działań zarządcy drogi w zakresie utrzymania pasa drogowego, robót interwencyjnych, zarządzania ruchem oraz zamieszczenie utrudnień na stronie internetowej.
 • Prowadzi dokumentację Punktu Informacji Drogowej oraz obsługuje programy i systemy wykorzystywane do pracy w Punckie Informacji Drogowej w celu dokumentowania przebiegu interwencji, zdarzeń i podjętych działań. Dokumentacja może być udostępniana zainteresowanym stronom, np. Policja, Sądy, towarzystwa ubezpieczeniowe, itp. Dokumentacja ta pozwala na ocenę podejmowanych działań przez uczestniczące podmioty.
 • Analizuje informacje o prowadzonych robotach w pasie drogowym, współpracuje ze służbami ratowniczymi, porządkowymi oraz zarządcami innych dróg i podmiotami zewnętrznymi realizującymi zadania na rzecz GDDKiA. Współpraca ta ma na celu minimalizację utrudnień w ruchu, przywrócenie warunków na drodze do stanu pierwotnego w wyniku sprawnie prowadzonych działań ratowniczych i porządkowych.
 • Gromadzi i przetwarza dane oraz uczestniczy w ocenie zagrożeń występujących na drodze, w celu podjęcia właściwych działań przez zarządcę drogi.
 • Realizuje zadania w ramach zarządzania kryzysowego w celu zapewnienia Dyrektorowi Oddziału warunków do skoordynowanego i skutecznego działania we wszystkich fazach zarządzania kryzysowego (zapobieganie, przygotowanie, reagowanie i odbudowa) oraz stałego dyżuru w celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji upoważnionych organów w sprawie uruchomienia określonych zadań wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa.
 • Współpracuje z Punktami Inormacji Drogowej w Centrali i Oddziałach, Rejonami, Obwodami Drogowymi, wykonawcami utrzymania drogi, a także z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi w zakresie wymiany danych o warunkach ruchu w celu przekazania użytkownikom dróg aktualnej i rzeczowej informacji o stanie dróg i utrudnieniach w ruchu.
 • Prowadzi współpracę z Zespołem Informatyki w zakresie programów i systemów informatycznych w celu prawidłowej realizacji przypisanych do komórki zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość sieci dróg na terenie województwa.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office w szczególności programów Excel, Word i Outlook.
 • ompetencje: umiejętność radzenia sobie ze stresem, rzetelność, orientacja na klienta, praca zespołowa, komunikacja.zacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Język angielski, język niemiecki lub język rosyjski poziom A2
 • Znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych i ochrony pasa drogowego, znajomość zagadnień z zakresu inżynierii ruchu.
 • Znajomość obsługi programów UtrudnieniaWIn, ZimaWin, PPNWin.
 • Umiejętność obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).

Bieżące oferty pracy

Sprzedawca / Konsultant mody

lip 20, 2024

HEXELINE SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

OPIS STANOWISKA zapewnienie najwyższego poziomu obsługi klienta, zgodnie z przyjętymi standardami firmy pozyskiwanie nowych klientów współpraca z całym zespołem, w celu doskonalenia jakości obsługi przyjmowanie dostaw oraz przygotowywanie towaru do...

Przedstawiciel Handlowy / Handlowiec

lip 20, 2024

Invelo Energy Sp. z o.o. Sp. k.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

ZAKRES OBOWIĄZKÓW Aktywne pozyskiwanie nowych klientów zainteresowanych produktami z branży OZE. Przygotowywanie i prezentowanie ofert handlowych klientom. Doradztwo techniczne dotyczące zastosowania pomp ciepła i fotowoltaiki. Realizacja planów sprzedażowych...

Kosmetyczka

lip 19, 2024

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

warmińsko-mazurskie / Ełk

kosmetyczka, stylista paznokci, manikiurzystka, wykonywanie manicure i pedicure Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe Wymagania inne:

Cieśla szalunkowy

lip 19, 2024

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

warmińsko-mazurskie / Ełk

montowanie i demontowanie szalunków drewnianych, ,pmtowanie i rozbieranie deskowania, wykonywanie innych konstrukcji drewnianych na budowie Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe Wymagania inne: