Inspektor

cze 06, 2024 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 138574

Warunki pracy

·      praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu


·      kontakt z klientem zewnętrznym


.      okresowe wyjazdy służbowe


·      narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie)


·      wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku


 

Zakres zadań

 • Analizuje nadesłane wnioski dotyczące orderów i odznaczeń państwowych. W ramach tego procesu dokładnie sprawdza poprawność złożonych dokumentów oraz uzasadnienie proponowanych wyróżnień. Przegląd dokumentacji obejmuje weryfikację zgodności z obowiązującycmi przepisami prawa oraz ocenę, czy kandydaci spełniają określone kryteria zasługujące na odznaczenie. Weryfikacja ta odgrywa kluczową rolę w celu zapewnienia uczciwości i prestiżu systemu odznaczeń.
 • Weryfikuje ogłoszenia dotyczące nadawania "Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie". Głównym celem tego zadania jest zapewnienie, że zgłoszenia są kompletne i zgodne z wymaganymi kryteriami oraz przepisami prawa. Pracownik dokładnie analizuje każdy wniosek, aby upewnić się, że dokumentacja spełnia wszystkie warunki umożliwiajace nadanie medalu. Po przeprowadzeniu oceny i potwierdzeniu poprawności wniosku, pracownik przekazuje go do Kancelarii Prezydenta w celu formalnego nadania medalu. Dzięki jego starannej pracy proces nadawania tego wyróżnienia odbywa sie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Podejmuje działania związane z przekazaniem odznaczeń i medali odpowiednim instytucjom w celu przygotowania przez te instytucje ceremoniii wręczenia. Jego głównym celem jest zapewnienie płynnego procesu przekazywania wyróżnień oraz skutecznej komunikacji między zaangażowanymi stronami. Pełniąc rolę łącznika pracownik dba o to aby proces nadawania odznaczeń odbywał się sprawnie i zgodnie z ustalonym protokołem. Zapewnia, ze wszytkie instytucje zaangażowane w organizację ceremonii są odpowiednio poinformowane i przygotowane.
 • Organizacja i zapewnienie sprawnego przebiegu ceremonii wręczenia odznaczeń, dbanie o godne i uroczyste uhonorowanie zasłużonych. Zadaniem pracownika jest koordynacja wszystkich działań związanych z organizacją uroczystości wręczania odznaczeń. Obejmuje to ustalenie terminów ceremonii wręczenia, organizację logistyki związanej z wydarzeniem oraz zapewnienie, że otrzymujący zostaną poinformowani o przyznaniu im wyróżnienia. Pracownik odpowiedzialny jest za przygotowanie scenariusza uroczystości, dbanie o odpowiednią atmosferę podczas wręczania odznaczeń. Dodatkowo sporządza protokoły z przebiegu wydarzenia oraz dokumentację zwiazaną z wręczaniem wyróżnień. Jego celem jest nie tylko zapewnienie odpowiedniego charakteru wydarzenia ale także rzetelne udokumentowanie całego procesu nadawania wyróżnień.
 • Archiwizacja i przekazanie akt prowadzonych przez siebie spraw do Archimum Zakładowego w celu zapewnienia realizacji obowiązku bieżącej archiwizacji akt.
 • Prowadzenie działalności szkoleniowej oraz konsultacje dla pracowników urzędów stanu cywilnego w celu poprawnosci wypełniania wniosków o medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach
 • znajomość Rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów szczegółoweo trubu postępowania w sprawach o nadanie orderów oi odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów
 • znajomość instrukcji kancalaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, w zakresie: Dział I, Rozdział 5 – Zasady gospodarowania środkami publicznymi - art. od 42 do 53
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Bieżące oferty pracy

Manager / Dyrektor

cze 15, 2024

Invelo Energy Sp. z o.o. Sp. k.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

ZAKRES OBOWIĄZKÓW Zarządzanie zespołem handlowców i wyznaczanie celów sprzedażowych Umiejętne motywowanie pracowników z zachowaniem najwyższych standardów kultury osobistej Opracowanie strategii sprzedaży w firmie działającej w branży OZE Monitorowanie...

Przedstawiciel Handlowy / Handlowiec

cze 15, 2024

Invelo Energy Sp. z o.o. Sp. k.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

ZAKRES OBOWIĄZKÓW Aktywne pozyskiwanie nowych klientów zainteresowanych produktami z branży OZE. Przygotowywanie i prezentowanie ofert handlowych klientom. Doradztwo techniczne dotyczące zastosowania pomp ciepła i fotowoltaiki. Realizacja planów sprzedażowych...

Przedstawiciel Handlowy / Doradca Klienta

cze 15, 2024

Dom Pełen Energii Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Zakres obowiązków: Obsługa leadów sprzedażowych; Oferowanie i sprzedaż Klientom produktów i usług znajdujących się w ofercie firmy, ze szczególnym naciskiem na usługę budowy domu jednorodzinnego; Budowa i utrzymywanie długotrwałej, opartej na zaufaniu...

Nauczyciel / Korepetytor

cze 15, 2024

Superprof

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Poszukujemy pracowników dydaktycznych w całej Polsce , do prowadzenia prywatnych lekcji z wielu dziedzin, w tym: nauki ścisłe, sztuka, języki, zdrowie, fitness i wiele więcej. Superprof jest odpowiedni dla nauczycieli na wszystkich poziomach nauczania,...