Inspektor

lut 09, 2024 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 133541

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • umowa na czas określony (12 m-cy w ramach ustawy o służbie cywilnej) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
 • stres związany z działaniem pod presją czasu,
 • dyspozycyjność, odbywanie wyjazdów służbowych na terenie kraju,
 • możliwość pracy w godzinach nadliczbowych,
 • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
 • budynek zaopatrzony jest wyłącznie w schodołaz umożliwiający transportowanie wózka inwalidzkiego,
 • budynek nie spełnia wymogów dotyczących podjazdów, wind, toalet dla osób  niepełnosprawnych (spełnia wyłącznie na parterze).

Zakres zadań

 • Przyjmuje i rejestruje dokumenty w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), kompletuje i przedkłada dokumenty oraz korespondencję przychodzącą i wychodzącą (w tym korespondencję niejawną) w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Oddziale.
 • Monitoruje i koordynuje prawidłowość czynności kancelaryjnych realizowanych w Oddziale, w tym sporządza i redaguje pisma z zakresu koordynacji czynności kancelaryjnych Oddziału w celu należytego stosowania instrukcji kancelaryjnej.
 • Udziela pracownikom Oddziału informacji i pomocy w zakresie funkcjonalności działania systemu EZD w celu wspomagania działania systemu i edukacji pracowników w zakresie dobrych praktyk.
 • Obsługuje pocztę przychodzącą i wychodzącą w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją w celu odzwierciedlenia obiegu dokumentacji, zachowania terminowości.
 • Obsługuje urządzenia techniczne będące na wyposażeniu kancelarii, sekretariatu, przekazuje komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom Oddziału w celu zapewnienia właściwej organizacji pracy i szybkiego przekazania poleceń Dyrekcji Oddziału.
 • Obsługuje pocztę elektroniczną, książkę kontroli w celu właściwej obsługi kancelarii i organizacji pracy.
 • Archiwizuje i przekazuje akta spraw wytworzonych w kancelarii, listy nadawcze, składy chronologiczne do archiwum w celu zapewnienia właściwe o obie u dokumentów w Oddziale.
 • Udziela klientom zewnętrznym informacje i kieruje strony do merytorycznych wydziałów celem załatwienia przedmiotowych spraw należących do kompetencji Oddziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość zasad obiegu dokumentów, znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, podstawowa znajomość KPA, ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz zasad ochrony danych osobowych
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym biegle pakietu MS Office .
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie - obsługa poczty w systemach elektronicznego zarządzania dokumentacją
 • Poświadczenie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone.

Bieżące oferty pracy

Doradca Klienta

lut 21, 2024

Praca.pl Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Zakres obowiązków: Sprzedawanie produktów rolnych i doradzanie klientom, Promowanie towarów i uczestniczenie w targach rolnych, Dbanie o dobre stosunki z klientami i pozyskiwanie nowych. Wymagania: Wykształcenie średnie/ wyższe (preferowane rolnicze),...

Robotnik

lut 20, 2024

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu

warmińsko-mazurskie / Biała Piska

Prace porządkowe, sprzątanie, drobne prace naprawcze w budynku i na zewnątrz, koszenie, grabienie, zamiatanie, odśnieżanie. Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Wymagania inne: wykonywanie tynków, posadzek, prac murarskich itp., obsługa i...

Robotnik gospodarczy

lut 20, 2024

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach

mazowieckie / Białobrzegi

Prace porządkowe na terenie biurowca,targowiska miejskiego,placu zabaw,rynku,zieleńców,parków,na terenach nadpilicznych, chodników miejskich oraz w szaletach miejskich. Wymagania inne:

Pracownik utrzymania czystości (sprzątaczka)

lut 20, 2024

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

podlaskie / Augustów

sprzątanie pokoi i łazienek, wymiana pościeli Wymagania inne: