Inspektor wojewódzki

maj 21, 2024 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 137930

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- wyjazdy służbowe,


- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),


- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.

Zakres zadań

 • Prowadzi dokumentację i realizuje zadania kontrolne wydziału – jako Sekretarz komisji kontrolnej - z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w celu zapewnienia prawidłowości przebiegu procesu kontrolnego w wyznaczonych jednostkach samorządu terytorialnego i w innych instytucjach w celu poprawy funkcjonowania struktur obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie województwa,
 • Opracowuje moduły stopni alarmowych w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim oraz koordynuje proces ich tworzenia na obszarze województwa (w jednostkach samorządu terytorialnego oraz wojewódzkiej administracji rządowej), w celu właściwego przygotowania administracji publicznej do wprowadzania stopni alarmowych,
 • Prowadzi sprawy związane z wydawaniem pozwoleń na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, wydawanych na wniosek przedsiębiorcy. Organizuje kontrole w zakresie spełniania wymogów dot. nabywania, przechowywania lub używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego przez przedsiębiorcę w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz właściwego obrotu i wykorzystania materiałów wybuchowych wykorzystywanych do celów cywilnych,
 • Koordynuje działania na poziomie województwa w zakresie wdrożenia procedury reagowania na masowy napływ uchodźców na terytorium RP, celem właściwego zabezpieczenia działań i należytego wypełnienia w nich funkcji Wojewody,
 • Bierze udział w zabezpieczeniu logistycznym szkoleń na szczeblu województwa oraz zabezpieczeniu przeprowadzania ćwiczeń z zakresu zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, celem należytego przeprowadzenia przedsięwzięcia,
 • Bierze współudział w realizacji działań z zakresu planowania cywilnego, w tym udział w opracowaniu oraz aktualizacji Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego, prowadzi monitoring zagrożeń środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu jakości powietrza, utrzymuje i aktualizuje bazy danych niezbędnych w procesie zarządzania kryzysowego w województwie a także opracowuje bazy danych (w tym wersji graficznej) na potrzeby Systemu Informacji Przestrzennej, w celu zapewnienia jak najlepszej przejrzystości sił i środków znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
 • Reprezentuje Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kolegium redakcyjnym kwartalnika „Przegląd Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego”. Zapewnia tworzenie i edycję artykułów do kwartalnika na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w celu szerzenia wiedzy o bezpieczeństwie i wymiany doświadczeń w tej sferze,
 • Realizuje zakupy ze środków finansowych Wydziału w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych w celu zapewnienia realizacji zadań wydziału przy jednoczesnym zapewnieniu celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji lub wyższe profilowe z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym
 • znajomość ustawy o obronie ojczyzny
 • znajomość ustawy wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość ustawy Prawo zgromadzeń publicznych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, w zakresie: Dział I, Rozdział 5 – Zasady gospodarowania środkami publicznymi - art. od 42 do 53
 • znajomość ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kursy i szkolenia niezbędne do wykonywania pracy

Bieżące oferty pracy

Manager / Dyrektor

cze 15, 2024

Invelo Energy Sp. z o.o. Sp. k.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

ZAKRES OBOWIĄZKÓW Zarządzanie zespołem handlowców i wyznaczanie celów sprzedażowych Umiejętne motywowanie pracowników z zachowaniem najwyższych standardów kultury osobistej Opracowanie strategii sprzedaży w firmie działającej w branży OZE Monitorowanie...

Przedstawiciel Handlowy / Handlowiec

cze 15, 2024

Invelo Energy Sp. z o.o. Sp. k.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

ZAKRES OBOWIĄZKÓW Aktywne pozyskiwanie nowych klientów zainteresowanych produktami z branży OZE. Przygotowywanie i prezentowanie ofert handlowych klientom. Doradztwo techniczne dotyczące zastosowania pomp ciepła i fotowoltaiki. Realizacja planów sprzedażowych...

Przedstawiciel Handlowy / Doradca Klienta

cze 15, 2024

Dom Pełen Energii Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Zakres obowiązków: Obsługa leadów sprzedażowych; Oferowanie i sprzedaż Klientom produktów i usług znajdujących się w ofercie firmy, ze szczególnym naciskiem na usługę budowy domu jednorodzinnego; Budowa i utrzymywanie długotrwałej, opartej na zaufaniu...

Nauczyciel / Korepetytor

cze 15, 2024

Superprof

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Poszukujemy pracowników dydaktycznych w całej Polsce , do prowadzenia prywatnych lekcji z wielu dziedzin, w tym: nauki ścisłe, sztuka, języki, zdrowie, fitness i wiele więcej. Superprof jest odpowiedni dla nauczycieli na wszystkich poziomach nauczania,...