Inspektor weterynaryjny

maj 07, 2024 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ełku warmińsko-mazurskie/Ełk
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ełku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Ełk
Ogłoszenie o naborze Nr 137263

Warunki pracy

• praca w urzędzie od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00;


• praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym);


• praca przy komputerze.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


• narzędzia i materiały pracy - komputer i inne urządzenia biurowe


• budynek piętrowy bez windy nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

Zakres zadań

 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, a także ustawy o ochronie zwierząt:
 • Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności związanych z realizacją monitoringu zakażeń zwierząt,
 • Przeprowadzanie badań kontrolnych zakażeń zwierząt oraz monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych,
 • Aktualizacja powiatowych planów gotowości na wypadek wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt,
 • Kontrola spełnienia wymagań weterynaryjnych oraz sprawowanie nadzoru nad podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną,
 • Przeprowadzenia kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu,
 • Sprawowania kontroli nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontrola siedzib stad i przemieszczania zwierząt,
 • Realizacja zadań związanych z nadzorem nad dobrostanem zwierząt i realizacją zapisów ustawy o ochronie zwierząt,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne- lekarz weterynarii,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP;
 • znajomość prawa weterynaryjnego z zakresu zajmowanego stanowiska i przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • biegła znajomość obsługi komputera;
 • prawo jazdy kategorii B.
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Bieżące oferty pracy

Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej

maj 28, 2024

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu

warmińsko-mazurskie / Biała Piska

Obsługiwanie maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej - frezarki CNC; Formatowanie, felcowanie, wykonywanie nawiertów pod zawiasy i zamki w skrzydłach drzwiowych. Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: podstawowe Wymagania inne: Pracodawca zapewnia szkolenie i...

Mechanik

maj 28, 2024

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

warmińsko-mazurskie / Olecko

naprawa i diagnostyka pojazdów osobowych i ciężarowyvch Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Wymagania inne: doświadczenie na stanowisku mechanik samochodowy

Pomocniczy robotnik budowlany

maj 28, 2024

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

warmińsko-mazurskie / Olecko

wykonywanie prac pomocniczych na budowie Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Wymagania inne:

Pracownik biurowy

maj 28, 2024

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

warmińsko-mazurskie / Olecko

obsługa sekretariatu szkoły, obsługa urządzeń biurowych: ksero, skaner itp., układanie i segregowanie dokumentów, poznanie zasad dokonywania wpisów do dziennika, tworzenie pism i zestawień w programie WORD Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie...