Inspektor nadzoru budowlanego

maj 14, 2023 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 120567

Warunki pracy

- Praca wykonywana głównie w siedzibie urzędu.


- Wyjazdy/wyjścia służbowe wynikają z zakresu prowadzonych postępowań


   administracyjnych lub zleconych działań kontrolnych na terenie Powiatu


   Olsztyńskiego.


- Korzystanie głównie z samochodu służbowego.


- Siedziba urzędu znajduje się na drugim piętrze w budynku bez windy.


- Praca w niewielkich, dwu i trzyosobowych pomieszczeniach.


- Korytarze wąskie, toalety niedostosowane dla potrzeb osób


   niepełnosprawnych.


- W budynku całkowity zakaz palenia tytoniu.


- Stanowisko pracy wyposażone w laptopy lub komputery


   stacjonarne.


- Konieczność udzielania częstych informacji telefonicznych.


- Szerokie spektrum prowadzonych spraw oraz ich duży stopień


   skomplikowania umożliwi nowym pracownikom(w krótkim czasie) nabycie


   cennego doświadczenia oraz przyczyni się do znaczącego podniesienia


    kwalifikacji zawodowych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie kontroli budów i robót budowlanych w zakresie zgodności ich wykonania z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa ludzi i mienia.
 • Dokonywanie kontroli istniejących budowli obejmujących głównie ocenę ich stanu technicznego oraz ocenę zgodności użytkowania z przeznaczeniem, warunkami pozwoleń i instrukcjami eksploatacyjnymi
 • Udział w postępowaniach wyjaśniających w sprawie przyczyn katastrof budowlanych.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych i budowli.
 • Przygotowywanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych należących do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Sporządzanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji z prowadzonych czynności PINB
 • Wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy Prawo Budowlane, zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie -Wykształcenie: średnie budowlane

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego Doświadczenie zawodowe związane z budownictwem.
 • - uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • - podstawowa znajomość przepisów Prawa budowlanego i aktów wykonawczych oraz Kodeksu postepowania administracyjnego
 • - umiejętność pracy w zespole
 • - odporność na stres
 • - umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 • - prawo jazdy kat.B
 • - umiejętność obsługi kompetera, programów biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o dowolnej specjalności

Bieżące oferty pracy

Sprzedawca

cze 09, 2023

Młodzieżowe Centrum Kariery Augustów

podlaskie / Augustów

- obsługa klientów na kasie fiskalnej,- wsparcie sklepu w wykładaniu towaru na półkach sklepowych,- prace magazynowe,- drobne prace pomocnicze,- prace porządkowe na sklepie. Wymagania inne: - status ucznia/studenta (zaświadczenie ze szkoły,-...

Pracownik produkcji

cze 09, 2023

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach

mazowieckie / Białobrzegi

praca przy linii produkcyjnej

Robotnik gospodarczy

cze 09, 2023

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

podlaskie / Augustów

Robotnik gospodarczy

Pracownik biurowy

cze 09, 2023

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

według harmonogramu stażu,staż w ramach programu z Rezerwy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Wsparcie osób o niskich kwalifikacjach w mieście Olsztyn" Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące