Główny księgowy

mar 03, 2023 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie podlaskie/Grajewo
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Grajewo
Ogłoszenie o naborze Nr 116589

Warunki pracy

Praca Biurowa w siedzibie urzędu, praca przy monitorze wymagająca obsługi komputera, sprzętu teleinformatycznego i pozostałych urządzeń biurowych. Praca w budynku parterowym z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie rachunkowości jednostki w oparciu o zasady (politykę) rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w celu prawidłowego i terminowego regulowania zobowiązań jednostki oraz dokonywania rozliczeń finansowych dochodów i wydatków
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych
 • opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki
 • kontrolowanie zgodności wydatkowania środków finansowych z planem finansowym
 • rzetelne i terminowe sporządzanie: sprawozdań budżetowych, sprawozdania finansowego oraz innych sprawozdań z zakresu działania jednostki budżetowej, w tym sprawozdań z zakresu budżetu deklaracji podatkowych i innych dokumentów rozliczeniowych np: ZUS.
 • administrowanie i obsługa programów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych oraz innych systemów informatycznych, System Bankowości Elektronicznej , PŁATNIK

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie Wykształcenie: średnie lub wyższe . Na stanowisku głównego księgowego może być zatrudniona osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków: 1) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości, 2) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 letnia praktykę w księgowości, 3) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, 4)posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań lub w księgowości sektora finansów publicznych
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy, praktyczne wiedza nt. zagadnień związanych z rachunkowością budżetową (plany kont, klasyfikacja budżetowa) znajomość ustawy o finansach publicznych, przepisów z zakresu sprawozdawczości budżetowej oraz prawa zamówień publicznych.
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów prawa pracy i służby cywilnej,
 • odporność na stres i umiejętność radzenia sobie z nim, dokładność, odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu swoich obowiązków

Bieżące oferty pracy

Pracownik Sprzedaży

mar 31, 2023

MAKRO Cash and Carry Polska S.A.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Do Twoich głównych zadań będzie należało: profesjonalne doradztwo i codzienna obsługa Klientów sprawne uzupełnianie towaru na półkach dbanie o dostępność asortymentu na półkach oraz o dobre oznakowanie cenowe i ekspozycję towarów współdziałanie w...

Młodsza Specjalistka / Młodszy Specjalista ds. budowania relacji z klientem

mar 31, 2023

mBank S.A.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Dzień dobry... a właściwie cześć! mBank to przede wszystkim ludzie. Łączy nas współpraca, otwartość na zmiany i innowacyjność. Dołączając do nas będziesz mieć pracę, w której wiele się nauczysz, a dodatkowo czeka na Ciebie wiele wyzwań. Twoje...

Robotnik budowlany

mar 31, 2023

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

warmińsko-mazurskie / Olecko

roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Wymagania inne: doświadczenie w zawodowe w pracach budowlanych

Konserwator - palacz

mar 31, 2023

Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach

podlaskie / Goniądz

Prace konserwacyjno - remontowe na terenie osiedla i obsługa kotłowni Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Uprawnienia: Kurs "Eksploatacja kotłów parowych i wodnych na paliwa stałe ciekłe i gazowe"