Archiwista

gru 31, 2022 Archiwum Państwowe w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Archiwum Państwowe w Olsztynie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Archiwista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 112923

Warunki pracy


 • Praca biurowa w budynku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych

 • Podjazd do budynku i winda dla wózków inwalidzkich

Zakres zadań

 • Przeprowadzanie kontroli w jednostkach nadzorowanych
 • Opiniowanie w zakresie wartościowania dokumentacji
 • Opiniowanie wniosków na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
 • Opiniowanie projektów normatywów kancelaryjno-archiwalnych
 • Przeprowadzanie ekspertyz archiwalnych
 • Udzielanie konsultacji, porad, instruktaży
 • Tworzenie, prowadzenie i gromadzenie akt spraw
 • Obsługa systemów bazodanowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość historii regionalnej, podstawowych zasad postępowania administracyjnego, umiejętność stosowania narzędzi informatycznych
 • Znajomość systemów kancelaryjnych stosowanych w jednostkach organizacyjnych, przepisów prawnych, spraw ustrojowych administracji rządowej i samorządowej
 • Biegła znajomość obsługi komputera, pakietów biurowych typu MS Windows, MS Office i sprzętów peryferyjnych
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów
 • Analityczne myślenie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Umiejętność organizacji pracy

Bieżące oferty pracy

Monter instalacji fotowoltaicznych

lut 07, 2023

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

montaż konstrukcji nadachowych i naziemnych do instalacji fotowoltaicznych Godziny pracy: 8.00 - 16.00 Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe

Pracownik ogólnobudowlany

lut 07, 2023

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

warmińsko-mazurskie / Ełk

wykonywanie: dociepleń budynków, tynków i elewacji budynków Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe

Nauczyciel

lut 07, 2023

Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej, wspieranie rozwoju psychofizyczne3go dziecka, jego zdolności i zainteresowań, odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzoeci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem, współdzialanie...

Serwisant-monter

lut 07, 2023

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

warmińsko-mazurskie / Ełk

serwisant-monter Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, informatyczne