Aplikant

lut 21, 2023 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Ełk
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Aplikant
Miejsce pracy: Ełk
Ogłoszenie o naborze Nr 115974

Warunki pracy

Praca biurowa oraz praca w terenie.


Praca biurowa - praca przy komputerze powyżej 4h, obsługa urządzeń biurowych.


Praca w terenie - prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, prowadzenie kontroli w terenie.


Kurs składa się z zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych i trwa ok. 6 m-cy.


Podczas kursu specjalistycznego zajęcia teoretyczne odbywać sie będą w ośrodku ITD w Radomiu oraz online.


W ramach kursu organizowane są zajęcia wymagające dużego wysiłku fizycznego.


Aplikant w trakcie zajęć praktycznych bierze udział w czynnościach wykonywanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. 

Zakres zadań

 • będzie uczestniczyła w zajęciach teoretycznych i zajęciach praktycznych realizowanych w ramach kursu specjalistycznego, których celem jest przyswojenie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora transportu drogowego,
 • złoży egzamin kwalifikacyjny II stopnia na stanowisko młodszego kontrolera transportu drogowego,
 • będzie uczestniczyła w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonywanych w terenie, do których należy w szczególności prowadzenie kontroli drogowych i w podmiocie wykonującym przewóz drogowy oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ( co najmniej )
• wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym z wynikiem
pozytywnym egzaminie maturalnym;
•Kserokopia prawo jazdy kat. B lub
•znajomość ustaw: ustawa o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi,
ustawa prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa o drogach
publicznych, kodeks postępowania administracyjnego;
•umiejętność pracy w zespole;
•ukończone 23 lata na dzień 8.11.2023 r.
•posiadanie wymaganego stanu zdrowia;
•posiadanie nienagannej opinii;


doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Bieżące oferty pracy

  Doradca Klienta

  mar 30, 2023

  Bank Pocztowy S.A.

  warmińsko-mazurskie / Olsztyn

  Poszukujemy osoby, która: pracowała w sprzedaży produktów bankowych, finansowych lub telekomunikacyjnych (jeśli nie masz doświadczenia, możesz je zdobyć na stanowisku Młodszego Opiekuna Klienta), posiada wykształcenie min. średnie, jest silnie nastawiona...

  Doradca Klienta

  mar 30, 2023

  Bank Pocztowy S.A.

  warmińsko-mazurskie / Ełk

  Poszukujemy osoby, która: pracowała w sprzedaży produktów bankowych, finansowych lub telekomunikacyjnych (jeśli nie masz doświadczenia, możesz je zdobyć na stanowisku Młodszego Opiekuna Klienta), posiada wykształcenie min. średnie, jest silnie nastawiona...

  Dyrektor Agencji

  mar 30, 2023

  Prudential Polska Sp. z o.o.

  warmińsko-mazurskie / Olsztyn

  W związku z decyzją dotyczącą umożliwienia najlepszym menedżerom na rynku ubezpieczeń awansu poprzez zarządzanie grupą Liderów Sprzedaży z poziomu Dyrektora zapraszamy do aplikowania na ww. stanowisko. Wybrani Kandydaci otrzymają propozycję współpracy...

  Konsultant Finansowy

  mar 30, 2023

  Prudential Polska Sp. z o.o.

  warmińsko-mazurskie / Olsztyn

  Jeżeli myślisz o zmianie branży lub szukasz dodatkowego źródła dochodu, a ponadto posiadasz wysoki poziom samodyscypliny, jesteś ambitny i komunikatywny – porozmawiaj z nami o możliwości współpracy. Główne zadania na ww. stanowisku to: pozyskiwanie...