Wizytator

Lip pon, 2020 Kuratorium Oświaty w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Wizytator
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 65369

Warunki pracy

Wystąpienia publiczne, reprezentacja urzędu, wyjazdy służbowe, w tym wykonywanie czynności służbowych poza siedzibą urzędu.
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
-narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.
- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.

Zakres zadań

 • Realizowanie zadań z nadzoru pedagogicznego nad szkołami i innymi placówkami oświatowymi w zakresie zadań określonych w ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty, ustawie przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe oraz innych aktach prawnych, w tym w sposób szczególny dotyczących szkolnictwa branżowego.
 • Wspomaganie szkół i placówek oświatowych poprzez działania mające na celu intensyfikowanie procesów służących poprawie i doskonaleniu pracy, ukierunkowane na rozwój uczniów i wychowanków.
 • Monitorowanie pracy szkół i placówek w zakresie wynikającym z realizacji kierunków polityki oświatowej państwa, w tym w szczególności z zakresu wychowania i opieki.
 • Pozyskiwanie informacji na określony temat, sporządzanie informacji na potrzeby kuratora oświaty.
 • Współpraca z organami prowadzącymi szkoły lub placówki, w szczególności:
 • a)współdziałanie w zakresie kształtowania i rozwoju bazy materialnej szkół i placówek,
 • b)udział w komisjach konkursowych powoływanych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek,
 • c)udział w pracach komisji powoływanych w ramach ubiegania się nauczycieli o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego,
 • d)pozyskiwanie danych do sporządzania raportów, informacji z zakresu edukacji.
 • Wsparcie przy organizacji konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek oraz konferencji organizowanych przez Wydział Kształcenia, Wychowania i Opieki.
 • Prowadzenie nadzoru nad zapewnieniem uczniom przez szkoły i placówki bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.
 • Realizowanie zadań związanych z przyznawaniem przez kuratora oświaty akredytacji placówkom doskonalenia nauczycieli, placówkom kształcenia ustawicznego, placówkom kształcenia praktycznego, ośrodkom doskonalenia zawodowego oraz innym formom działalności oświatowej.
 • Koordynowanie programów i projektów, których współrealizatorem jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.
 • Sporządzanie planów pracy, analiz, sprawozdań z zakresu realizowanych zadań.
 • Pozyskiwanie informacji na określony temat, sporządzanie informacji na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.
 • Moderowanie strony www.ko.olsztyn.pl w zakresie realizowanych zadań, w szczególności obszaru wychowania i opieki.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • w przypadku nauczyciela: ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
 • co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
 • co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek;
 • posiadanie stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 • w przypadku nauczyciela akademickiego: posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania;
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej;
 • znajomość przepisów ustawy Prawo oświatowe;
 • znajomość przepisów ustawy o systemie oświaty;
 • znajomość przepisów ustawy Karta Nauczyciela;
 • znajomość przepisów ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe;
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność wnioskowania, analizowania i argumentowania oraz pracy w zespole;
 • biegłość w posługiwaniu się językiem pisanym;
 • znajomość przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek.

Bieżące oferty pracy

Senior .Net Developer

Wrz 24, 2020

Citycom

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Oczekiwania: 5 lat doświadczenia komercyjnego w programowaniu w .Net, C#, ASP.Net Dobra znajomość ASP.Net MVC, Znajomość nHibernate, Entity Framework, Entity Framework Core Znajomość języka SQL Znajomość Angular Umiejętność szybkiego, kreatywnego i...

.Net Developer

Wrz 24, 2020

Citycom

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Oczekiwania: Minimum rok doświadczenia komercyjnego w programowaniu w .Net, C#, ASP.Net Dobra znajomość ASP.Net MVC, Znajomość nHibernate, Entity Framework, Znajomość języka SQL Znajomość Umiejętność szybkiego, kreatywnego i logicznego myślenia...

Java Developer

Wrz 24, 2020

Citycom

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Zakres obowiązków Tworzenie oprogramowania Wdrażanie i rozwijanie nowych technologii Aktywna praca i uczestniczenie w całościowych procesach wytwarzania oprogramowania Oczekiwania: 2 letnie doświadczenie w programowaniu w Java Znajomości języka SQL...

Sprzedawca

Wrz 24, 2020

KS SPORT SIEĆ SKLEPÓW

podlaskie / Grajewo

JEŚLI: Cechuje Cię wysoka kultura osobista Łatwo nawiązujesz kontakt a komunikatywność to Twój niewątpliwy atut Chcesz się rozwijać i zostać super sprzedawcą Lubisz pracę w zespole Jesteś dyspozycyjny DOŁĄCZ DO NAS!!! OFERUJEMY: Dynamiczną pracę w...