Starszy referent

Lis 23, 2021 Miejski Urząd Pracy w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Miejski Urząd Pracy w Olsztynie
Starszy referent
Miejsce pracy: Olsztyn
Numer: StPr/21/2009
OBOWIĄZKI:
ozpatrywanie i rozliczanie wniosków o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - kontrola wykorzystania środków FGŚP, w szczególności weryfikacja prawidłowości wykorzystania środków zgodnie z warunkami umowy i ustawy w zakresie właściwego dokumentowania i wykorzystania tych środków - dochodzenie zwrotu należności wynikających z rozliczeń lub przeprowadzonych kontroli - opracowywanie okresowych informacji i analiz - sporządzanie sprawozdań z działalności FGŚP w części merytorycznej - kompletowanie, kontrola danych i uzupełnianie wymaganych informacji koniecznych do rozpatrzenia złożonych wniosków o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy - sporządzanie pism w prowadzonych postępowaniach - sporządzanie informacji i zaleceń pokontrolnych, protokołów, notatek i sprawozdań - opracowywanie miesięcznych planów kontroli - prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczychgodziny pracy pn-8-16; wt-pt 7:30-15:30
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne: a) Spełnienie wymogów kwalifikacyjnych określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych: - posiadanie obywatelstwa polskiego albo - obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej niż Polska lub państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych - brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - nieposzlakowana opinia b) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku c) Wykształcenie: Wyższe. Preferowane kierunki: prawo, ekonomia, rachunkowość d) Preferowana wiedza z zakresu kadrowo płacowego, rachunkowości e) Znajomość ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych f) Znajomość ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy g) Znajomość ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy h) Umiejętność redagowania pism (Word) i) Umiejętność obsługi programu Excel2. Wymagania dodatkowe: - umiejętność pracy w zespole - komunikatywność - umiejętność analizy i selekcji informacji - umiejętność interpretacji i analizy przepisów prawa z obszaru merytorycznego stanowiska pracy - umiejętność samodzielnego planowania i organizowania własnej pracy - umiejętność podejmowania decyzji oraz samodzielność - umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu

Miejsce pracy:

Olsztyn


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 010 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

Bieżące oferty pracy

Przedstawiciel Sprzedaży Usług Serwisowych

Lis 30, 2021

Bergerat Monnoyeur sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Zakres obowiązków: Negocjacje cen oraz sprzedaż usług i produktów serwisowych Aktywne poszukiwanie klientów, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów Utrzymywanie długofalowych, pozytywnych relacji z klientami Realizacja planów sprzedaży Raportowanie z...

Mechanik

Lis 30, 2021

Partner Serwis Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Zakres obowiązków: Wykonywanie konserwacji i napraw maszyn i urządzeń Podejmowanie działań korygujących i naprawczych Bieżąca ocena stanu technicznego naprawianych i remontowanych urządzeń Oczekiwania: Wykształcenie minimum zawodowe –mechanik (mile...

Elektryk utrzymania ruchu

Lis 30, 2021

Partner Serwis Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Zapraszamy Cię do kontaktu, jeżeli: posiadasz wykształcenie min. zawodowe kierunkowe (elektryk, technik elektryk) oraz aktualne uprawnienia SEP, nie masz przeciwwskazań do pracy na wysokości, umiesz posługiwania się rysunkiem technicznym i przyrządami...

Konserwator urządzeń dźwignicowych / Elektromechanik

Lis 30, 2021

Partner Serwis Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Zakres obowiązków: Wykonywanie napraw i konserwacji maszyn i urządzeń dźwignicowych Podejmowanie działań korygujących i naprawczych Oczekiwania: Wykształcenie minimum zawodowe – elektryk, elektromechanik Uprawnienia UDT do obsługi i konserwacji UTB (mile...