Starszy referent

wrz 11, 2022 Komenda Powiatowa Policji w Olecku warmińsko-mazurskie/Olecko
Komenda Powiatowa Policji w Olecku
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Olecko
Ogłoszenie o naborze Nr 105997

Warunki pracy

praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowa; oświetlenie naturalne i sztuczne, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku - brak wind

Zakres zadań

 • pobiera korespondencję przydzieloną wydziałowi z sekretariatu ogólnego i przekłada naczelnikowi wydziału do dekretacji
 • prowadzi dzienniki korespondencyjne i inne rejestry w celu prawidłowej rejestracji dokumentów
 • sporządza spisy archiwalne na podstawie wcześniej przygotowanych i opisanych teczek oraz niezwłocznie przekazuje całą dokumentację do składnicy akt
 • obsługuje kierownictwo wydziału w zakresie przyjmowania interesantów i gości
 • zapoznaje policjantów wydziału z decyzjami i innymi aktami prawnymi
 • rejestruje otrzymaną dokumentację w dzienniku korespondencyjnym i przekazuje ją za pokwitowaniem
 • sporządza pisma zlecone przez kierownictwo wydziału
 • na bieżąca rozlicza dzienniki ze spraw ostatecznie załatwionych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracyjno-biurowym
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Systematyczność, rzetelność
 • Umiejętność obsługi koputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z obsługi kancelaryjnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość przepisów Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

Bieżące oferty pracy

Pracownik obsługi monitoringu - sprzedawca na stacji paliw

wrz 29, 2022

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

warmińsko-mazurskie / Nowa Wieś Ełcka

monitorowanie i kontrolowanie monitoringu, sprzedaż paliw i innych towarów, dbanie o czystość na stacji Wymagania konieczne: Zawód: Pracownik obsługi monitoringu Wykształcenie: średnie branżowe

Sales Development Representative with Polish

wrz 28, 2022

R Systems

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

You’ll enjoy: Working closely with the sales team to support business development Gaining a better understanding of competition and market situation Career and professional development opportunities (certifications, workshops, training sessions) A dynamic and...

Główny Specjalista ds. Planowania Produkcji

wrz 28, 2022

ALKAZ Plastics S.A.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Planowanie przebiegu procesów produkcji w oparciu o zamówienia, prognozy sprzedaży i stany magazynowe. Tworzenie planów pracy dla nowych wyrobów z uwzględnieniem dostępności maszyn i narzędzi....

Kierownik Działu Kontroli Jakości (wtryskownia tworzyw sztucznych, automotive)

wrz 28, 2022

ALKAZ Sp. z o.o. S.K.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Główne obszary odpowiedzialności: Współudział w opracowaniu strategii firmy w obszarze zarządzania jakością. Budowa i rozwój Działu Zarządzania Jakością. Sterowanie istniejącymi procesami produkcyjnymi. Tworzenie i analiza dokumentacji procesu...