Starszy referent

Wrz 09, 2021 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 84142

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,


- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie)


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku

Zakres zadań

 • Udziela informacji klientom zewnętrznym i wewnętrznym zgłaszającym się do Urzędu bezpośrednio oraz kontaktującym się: telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej, infolinii, itp. w celu umożliwienia klientom sprawnego załatwienia spraw
 • Poświadcza za zgodność z oryginałem, na żądanie strony, odpisy dokumentów przedstawionych wraz z oryginałem, przedkładanych do postępowań administracyjnych toczących się przed Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w celu usprawnienia obsługi spraw wymagających uzupełnienia dokumentacji.
 • Przyjmuje, rejestruje i dystrybuuje korespondencje listowną i przesyłki przekazywane bezpośrednio do Punktu Obsługi Klienta w celu prawidłowego funkcjonowania obiegu korespondencji w Urzędzie.
 • Potwierdza, przedłuża ważność i unieważnia profil zaufany e-PUAP (prowadzi ewidencje wniosków w formie papierowej i elektronicznej) w celu umożliwienia klientom elektronicznego załatwiania spraw w organach administracji publicznej.
 • Przekazuje do składu chronologicznego wniosków o potwierdzenie profilu zaufanego w celu zachowywania dokumentów od przypadkowej utraty, oraz do celów dowodowych.
 • Obsługuje infolinię OBYWATEL w celu udzielenia informacji obywatelowi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych,
 • znajomość obsługi klienta
 • co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • znajomość w stopniu komunikatywnym języka urzędowego UE

Bieżące oferty pracy

Sprzedawca

Wrz 21, 2021

Zakłady Mięsne ŁUKÓW S.A.

podlaskie / Augustów

Poszukujemy osób: otwartych i komunikatywnych energicznych i samodzielnych lubiących pracę w handlu zaangażowanych i chętnych do pracy w zespole Wymagania: książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych (lub gotowość do jej wyrobienia) mile widziane...

Barista Costa Coffee

Wrz 21, 2021

COSTA COFFEE POLSKA SA

wielkopolskie / Olsztyn

Uśmiech i pozytywne nastawienie towarzyszą nam każdego dnia, więc liczymy także na Twój entuzjazm Uwielbiamy pracę z ludźmi, dlatego jeśli z łatwością nawiązujesz kontakty z innymi to się dogadamy ;) Z zaangażowaniem podchodzimy do naszych zadań i...

Kierowca C+ E różne kierunki (możliwość wyboru)

Wrz 21, 2021

OMEGA PILZNO

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Jeden z największych w Polsce operatorów logistycznych - OMEGA Pilzno ITiS Godawski & Godawski sp. z o.o., zatrudni kierowców na Europę i Azję z możliwością wyboru zabudowy oraz sytemu pracy. Proponujemy jazdę następującymi zabudowami: plandeka, tandem,...

Koordynator ds. BHP

Wrz 21, 2021

Budimex SA

warmińsko-mazurskie / Ełk

Twoje przyszłe zadania: kontrola i doradztwo w zakresie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP, ppoż, ocena ryzyka zawodowego dla zadań realizowanych na kontrakcie, doradztwo przy tworzeniu IBWR oraz instrukcji pracy, udział i doradztwo w...