Starszy inspektor

Wrz 02, 2021 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 83797

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • umowa na czas określony (12 m-cy w ramach ustawy o służbie cywilnej) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

 • stres związany z działaniem pod presją czasu,

 • dyspozycyjność, odbywanie wyjazdów służbowych na terenie kraju,

 • możliwość pracy w godzinach nadliczbowych,

 • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,

 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,

 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,

 • budynek zaopatrzony jest wyłącznie w schodołaz umożliwiający transportowanie wózka inwalidzkiego,

 • budynek nie spełnia wymogów dotyczących podjazdów, wind, toalet dla osób  niepełnosprawnych (spełnia wyłącznie na parterze).

Zakres zadań

 • Prowadzi całość zagadnień związanych z ustaleniem, naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń z tytułu umów o pracę;
 • Rozlicza umowy cywilno-prawne zawarte ze zleceniobiorcami
 • Sporządza sprawozdawczość budżetową i statystyczną oraz sporządza roczne analizy wydatków na wynagrodzenia
 • Prowadzi całość zagadnień związanych z rozliczeniem z ZUS, US; współpracuje z ZUS i US
 • Prowadzi i przechowuje pełną dokumentację płacową, dokumentację dotyczącą rozliczeń z ZUS i US; wystawia zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników i byłych pracowników Oddziału i podległych jednostek
 • Sporządza roczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Prowadzi rozliczenia z PFRON
 • Prowadzi ewidencję umów zlecenia i umów o dzieło oraz zgłasza zleceniobiorców w ZUS
 • Prowadzi obsługę finansową w zakresie wypłat świadczeń z ZFŚS oraz wypłat ekwiwalentu za pranie, związane z naliczaniem i wypłatą świadczeń na podstawie danych otrzymanych z komórek merytorycznych
 • Dekretuje i księguje zdarzenia gospodarcze, których stroną jest Oddział; analizuje i uzgadnia zapisy w księgach rachunkowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • wiedza z zakresu przepisów o rachunkowości, finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu obsługi programu Płatnik
 • umiejętność obsługi programu SAP HCM oraz Płatnika
 • znajomość prawa pracy

Bieżące oferty pracy

Specjalista ds. Współpracy z Brokerami (Key Account Manager)

Wrz 20, 2021

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Jakie będą Twoje obowiązki? Sprzedaż ubezpieczeń majątkowych w kanale brokerskim Współpraca z brokerami w zakresie tworzenia programów ubezpieczeniowych i sprzedaży ubezpieczeń majątkowych, korporacyjnych Kompleksowe przygotowywanie ofert w zakresie...

Rekruter IT - Freelancer / Specjalista ds. rekrutacji

Wrz 20, 2021

Eagle Recruitment

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Obowiązki zatrudnionej osoby: Realizacja projektów rekrutacyjnych dla klientów firmy, Pozyskiwanie kandydatów metodą Direct Search, Stała współpraca z managerem naszego wewnętrznego działu rekrutacji IT. Od kandydatów oczekujemy: Rozumienia branży i...

Konstruktor / Technolog

Wrz 20, 2021

STORE BENEFIT Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Kandydat powinien posiadać następujące umiejętności: przygotowanie dokumentacji technologicznej przygotowanie rysunków produkcyjnych znajomość materiałów oraz ich kosztorysowanie ocena zastosowanej technologii oraz jej optymalizacja pod względem ceny i...

Specjalista ds. przygotowania produkcji (branża budowlana)

Wrz 20, 2021

TRAKCJA S.A.

warmińsko-mazurskie / Ełk

NA TYM STANOWISKU, BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY ZA: Pozyskiwanie i obsługa podwykonawców, przygotowywanie zapytań ofertowych, prowadzenie negocjacji. Udział w procesie wyboru podwykonawców, doboru technologii i materiałów. Sporządzanie umów i aneksów z...