Starszy inspektor

Sie 27, 2021 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 83545

Warunki pracy

Siedziba główna RDOŚ mieści się w budynku biurowo-mieszkalnym w Olsztynie, przy ul. Dworcowej 60. Wejście główne znajduje się od strony ul. Dworcowej, ale nie jest przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście z podjazdem dla wózków znajduje się od wschodniej strony budynku. RDOŚ zajmuje parter, II i III piętro budynku. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się tylko na parterze, przy wejściu z podjazdem.


Praca biurowa, wymagająca samodzielności w analizie i realizacji zadań oraz współpracy z różnymi organami i jednostkami oraz klientami spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa. Praca wymaga dobrej znajomości obsługi  komputera (MS OFFICE, poczta elektroniczna, Internet).

Zakres zadań

 • opiniuje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
 • uzgadnia, w toku postępowania prowadzonego przez organ gminy, warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, minimalizujących jego oddziaływanie na środowisko
 • uzgadnia, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zakress i stopnień szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko oraz opiniuje projekty dokumentów planistycznych wraz ze sporządzoną prognozą oddziaływania na środowisko, w szczególności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego
 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w tym występuje o opinie do organów inspekcji sanitarnej, przygotowuje projekty postanowień w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia zakresu raportu, przygotowuje projekty decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • wprowadza informacje dotyczące prowadzonych postępowań z zakresu oceny oddziaływania na środowisko do krajowej bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o kierunku; ochrona środowiska, rolnictwo, gospodarka wodna, leśnictwo, biologia, bioinżynieria, inżynieria środowiska, zootechnika, hydrologia, geologia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
 • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność pracy w zespole, odpowedzialność
 • zdolność analitycznego myślenia
 • umiejętność analizy opracowań eksperckich
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Bieżące oferty pracy

  Konsultant ds. obsługi klienta z jęz. włoskim

  Wrz 20, 2021

  LeasingTeam Sp. z o.o

  warmińsko-mazurskie / Olsztyn

  Wsparcie mailowe oraz telefoniczne (połączenia przychodzące) klientów włoskojęzycznych; Analiza potrzeb klientów; Rejestrowanie zgłoszeń w systemie oraz aktualizacja statusu; Zapewnianie wysokich standardów obsługi klienta. Znajomość języka włoskiego...

  Konfekcjoner

  Wrz 20, 2021

  Michelin Sp. z o.o.

  warmińsko-mazurskie / Olsztyn

  Oferujemy: Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, Przejrzyste zasady wynagradzania uzależnione od stanowiska i wyników pracy, Bogaty pakiet świadczeń socjalnych, w tym m.in. Dofinansowanie obiadów, opieki medycznej, sportu i rekreacji oraz...

  Elektromechanik Utrzymania Ruchu

  Wrz 20, 2021

  Michelin Sp. z o.o.

  warmińsko-mazurskie / Olsztyn

  OFERUJEMY: Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, Przejrzyste zasady wynagradzania uzależnione od stanowiska i wyników pracy, Bogaty pakiet świadczeń socjalnych, w tym m.in. Dofinansowanie obiadów, opieki medycznej, sportu i rekreacji oraz...

  Inżynier Projektu Automatyk

  Wrz 20, 2021

  Michelin Sp. z o.o.

  warmińsko-mazurskie / Olsztyn

  TWOIM ZADANIEM BĘDZIE: Wykonywanie dokumentacji konstrukcyjnej: schematów elektrycznych, oprogramowania, opisów i specyfikacji technicznych Współpraca z Szefami Projektów przy realizacji projektów Udział w rozruchu technologicznym maszyn i urządzeń...