Starszy inspektor

Maj 21, 2021 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 78606

Warunki pracy

Praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, wymagająca dobrej organizacji czasu pracy. Nierównomierne natężenie obowiązków służbowych, praca wymagająca przestrzegania określonych przepisami terminów realizacji i odporności na stres.

Zakres zadań

 • Sporządzanie list płac wynagrodzeń pracowników, zasiłków oraz umów zleceń, prowadzenie kart wynagrodzeń oraz kart zasiłkowych, dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń na podstawie obowiązujących przepisów.
 • Obliczanie składek ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej z ZUS – obsługa systemu ZUS Płatnik i ZUS PUE.
 • Sporządzanie deklaracji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych i terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego.
 • Kontrola rozrachunków i zestawień sporządzanych przez Urzędowych Lekarzy Weterynarii dotyczących: świadectw zdrowia dla drobiu, świń i bydła.
 • Sporządzanie miesięcznych zestawień rachunków, miesięcznych zestawień z badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz świadectw zdrowia, a także miesięcznych zestawień z nadzoru w zakładach Urzędowych Lekarzy Weterynarii w zakresie monitoringu.
 • Obsługa systemu bankowego NBE i systemu TREZOR.
 • Prowadzenie w zastępstwie kasy – rozliczanie operacji gotówkowych, pobieranie środków pieniężnych z rachunku bakowego, bieżące sporządzanie raportów kasowych.
 • Wykonywanie czynności związanych z inwentaryzacją.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w obszarze naliczania wynagrodzeń, zasiłków, rozliczeń podatkowych i ZUS.
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej, ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych.
 • Znajomość Kodeksu pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o służbie cywilnej.
 • Umiejętność obsługi komputera (Pakiet MS Office).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi programów: Płatnik, NBE, program kadrowo – płacowy.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Odporność na stres
 • Komunikatywność

Bieżące oferty pracy

Sales Support (Doradca ds. wsparcia sprzedaży)

Cze 14, 2021

Schenker Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Zakres zadań: Przygotowywanie ofert i umów dla klientów, Aktualizacja cenników w systemach IT DB Schenker, Prowadzenie dokumentacji Klientów wraz z przedstawicielem Field Sales, Sporządzanie raportów wewnętrznych i analiz handlowych, Współtworzenie kultury...

Inspektor Nadzoru ds. budowlanych

Cze 14, 2021

Olsztyńskie TBS Sp. zo.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwego stanu technicznego nieruchomości, zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Sporządzanie kosztorysów i przedmiarów, przeprowadzenie przeglądów budowlanych typowanie robót budowlanych. Przygotowanie...

Inspektor ds technicznych

Cze 14, 2021

Olsztyńskie TBS Sp. zo.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Uzgadnianie zakresu robót konserwacyjnych, Uczestniczenie w przeglądach bieżących budynków, Usuwanie systemem zleconym awarii w budynkach, Prowadzenie dokumentacji techniczno-kosztorysowej wykonywanych napraw konserwacyjnych. Wykształcenie średnie lub wyższe...

Kierownik Sektora

Cze 14, 2021

Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Jeżeli: masz minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku menedżera; Twoją pasją jest handel i kontakt z klientem; potrafisz tworzyć i z sukcesem realizować plany sprzedażowe oraz budżet roczny; bierzesz na siebie odpowiedzialność i stale...