Starszy inspektor

Maj 11, 2021 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 78079

Warunki pracy

Siedziba główna RDOŚ mieści się w budynku biurowo-mieszkalnym w Olsztynie, przy ul. Dworcowej 60. Wejście główne znajduje się od strony ul. Dworcowej, ale nie jest przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście z podjazdem dla wózków znajduje się od wschodniej strony budynku. RDOŚ zajmuje parter, II i III piętro budynku. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się tylko na parterze, przy wejściu z podjazdem.


Praca biurowo-terenowa, wymagająca samodzielności w analizie i realizacji zadań oraz współpracy z różnymi organami i jednostakami oraz klientami spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa. Praca wymaga dobrej znajomości obsługi  komputera (MS OFFICE, poczta elektroniczna, Internet, programy graficzne).

Zakres zadań

 • przygotowuje deklaracje organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej;
 • prowadzi sprawy związane z oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i obszary Natura 2000;
 • przygotowuje opinie w sprawie obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000;
 • analizuje dokumentację i opracowuje projekty uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i obszary Natura 2000;
 • prowadzi sprawy związane z opracowaniem projektów zadań ochronnych oraz planów ochrony dla obszarów Natura 2000;
 • gromadzi dokumentację obszarów Natura 2000, w tym dotyczącej stanu siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt;
 • realizuje zadania związane z nadzorowaniem wykonywania kompensacji przyrodniczej w zakresie zgodności z wydanymi zezwoleniami;
 • opracowuje sprawozdania z realizacji ochrony obszarów Natura 2000.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o kierunku; biologia, ochrona środowiska, leśnictwo, rolnictwo;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska;
 • znajomość ustawy o ochronie przyrody oraz aktów wykonawczych
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz aktów wykonawczych
 • ogólna wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie, w tym ramach sieci Natura 2000, i ich siedlisk, znajomość form ochrony przyrody
 • umiejętność obsługi komputera
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność analizowania i dokonywania syntezy
 • umiejętnośc organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy z systemami GIS
 • prawo jazdy kategorii B

Bieżące oferty pracy

Przedstawiciel Ubezpieczeniowy Premium

Cze 12, 2021

Nationale-Nederlanden

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Widzisz te benefity i szeroko się uśmiechasz: Szkolenia rozwojowe Jasno określoną ścieżkę kariery Konkursy, które pozwolą Ci zwiedzić świat i zwiększyć dochody Wsparcie menedżera oraz zespołu Dochód oparty o wysoką część stałą oraz atrakcyjny...

Doradca Klienta - Sektor Konstrukcja

Cze 12, 2021

Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Jeżeli: lubisz pracę w handlu i jesteś otwarty na kontakt z klientem; lubisz działać zespołowo; jesteś przedsiębiorczy i bierzesz odpowiedzialność za to co robisz; jesteś nastawiony na działanie, szukasz coraz lepszych rozwiązań; uśmiech to...

Specjalista ds. sprzedaży produktów lądowych (Sales Executive)

Cze 12, 2021

Schenker Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

W DB Schenker staniesz się częścią wielkiej, logistycznej sieci, która łączy globalne rynki. Wpraw w ruch swoją karierę i odkryj nieskończone możliwości kształtując przyszłość już dziś. Razem z ponad 76 000 pracownikami na całym świecie, cenimy...

Magister Farmacji

Cze 12, 2021

Apteki Gemini

warmińsko-mazurskie / Ełk

ZAPEWNIAMY WSPARCIE W RELOKACJI (zarówno czasowej jak i stałej) Apteki Gemini to wyjątkowe miejsce zarówno dla pacjenta, jak i dla pracownika. To zgrany zespół złożony z samych profesjonalistów i pasjonatów. W naszej aptece możesz mieć pewność pracy z...