Starszy inspektor

Kwi 23, 2021 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 77383

Warunki pracy

Siedziba główna RDOŚ mieści się w budynku biurowo-mieszkalnym w Olsztynie, przy ul. Dworcowej 60. Wejście główne znajduje się od strony ul. Dworcowej, ale nie jest przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście z podjazdem dla wózków znajduje się od wschodniej strony budynku. RDOŚ zajmuje parter, II i III piętro budynku. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się tylko na parterze, przy wejściu z podjazdem.


Praca biurowo-terenowa, wymagająca samodzielności w analizie i realizacji zadań oraz współpracy z różnymi organami i jednostakami oraz klientami spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa. Praca wymaga dobrej znajomości obsługi  komputera (MS OFFICE, poczta elektroniczna, Internet, programy graficzne).

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania w sprawie wydawania zezwoleń na czynności podlegające zakazom i ograniczeniom w stosunku do dziko żyjących zwierząt objętych ochroną gatunkową;
 • prowadzi sprawy związane ze szkodami wyrządzanymi przez zwierzęta chronione, za które odpowiada Skarb Państwa, w tym szacuje szkody powodowane przez te gatunki (bobry, wilki, żubry) w celu rekompensaty wyrządzonych szkód;
 • przygotowuje wnioski o dofinansowanie działań z zakresu ochrony czynnej gatunków chronionych oraz opiniuje projekty podmiotów ubiegających się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, m.in. NFOŚiGW, WFOŚ i GW, CKPŚ, LIFE+ i innych funduszy europejskich, w celu realizacji zadań ochronnych w odniesieniu do gatunków zwierząt.
 • przygotowuje sprawozdania zbiorcze dla Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wydanych zezwoleń;
 • opiniuje wnioski GDOŚ na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną ścisłą, celem uzyskania przez wnioskodawcę możliwości podejmowania działań uwarunkowanych otrzymaniem zezwolenia.
 • przygotowuje rozwiązania problemów związanych ze szkodami wyrządzanymi przez te gatunki w celu zminimalizowania wpływu ich działalności na gospodarkę człowieka oraz prawidłowej realizacji zadań ustawowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o kierunku; biologia, ochrona środowiska, leśnictwo, rolnictwo;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska;
 • znajomość ustawy o ochronie przyrody oraz aktów wykonawczych;
 • umiejętność rozpoznawania gatunków zwierząt podlegających ochronie, znajomość form ochrony przyrody;
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność analizowania i dokonywania syntezy;
 • umiejętność organizacji pracy;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • prawo jazdy kat.B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość konwencji międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę dotyczących ochrony zwierząt;
 • umiejętność pracy w warunkach terenowych;
 • umiejętność pracy z systemami GIS;
 • umiejętność czytania map leśnych, opisów taksacyjnych.

Bieżące oferty pracy

Specjalista ds. Współpracy z Brokerami (Key Account Manager)

Maj 16, 2021

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Jakie będą Twoje obowiązki? Sprzedaż ubezpieczeń majątkowych w kanale brokerskim Współpraca z brokerami w zakresie tworzenia programów ubezpieczeniowych i sprzedaży ubezpieczeń majątkowych, korporacyjnych Kompleksowe przygotowywanie ofert w zakresie...

Serwisant systemów klimatyzacji i wentylacji

Maj 16, 2021

Partner Serwis Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Zapraszamy Cię do kontaktu, jeżeli: posiadasz wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne, masz doświadczenie na takim samym lub podobnym stanowisku, znasz podstawy budowy i zasady działania urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, znasz podstawy...

Praktyki dla studentów inżynierii środowiska

Maj 16, 2021

Budimex SA

podlaskie / Raczki

Do Twoich zadań należeć będzie: aktywny udział w procesie produkcji, prowadzenie dystrybucji dokumentacji, przygotowywanie zapytań ofertowych oraz danych do umów z podwykonawcami, rozliczanie zakontraktowanych podwykonawców, sprawdzanie zgodności zakresu...

Doradca Klienta

Maj 16, 2021

Zara

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Dołączając do jednego z naszych zespołów będziesz odpowiedzialny m.in. za: dbanie o pozytywne doświadczenie klienta, realizację planów sprzedażowych, wygląd i wystrój sklepu. Jeśli jesteś osobą: pozytywnie nastawioną do życia, nie bojącą się...