Starszy inspektor weterynaryjny

Sty 17, 2021 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 73273

Warunki pracy

- budynek wielokondygnacyjny, bez windy, bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych,


- praca siedząca wymagająca szczególnej koncentracji przy wykonywaniu czynności, praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę,


- obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, drukarka, fax, skaner),


- praca w terenie, wyjazdy służbowe, prowadzenie auta służbowego,


- możliwa praca w terenie w nietypowych godzinach.

Zakres zadań

 • przyjmuje informacje o niebezpiecznych produktach żywnościowych od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji oraz od organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocenia ryzyko i stopień zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym a następnie przekazuje te informacje do kierującego siecią systemu RASFF,
 • przygotowuje materiały oraz dokumentację niezbędną do realizacji programu kontroli zespołu ds. bezpieczeństwa żywności, opracowuje w powierzonym zakresie dokumentację pokontrolną,
 • przygotowuje w powierzonym zakresie sprawozdania i opracowuje zestawienia statystyczne dotyczące realizacji zadań zespołu,
 • archiwizuje dokumenty zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, sporządza spis zdawczo-odbiorczy archiwizowanych akt, kataloguje dokumenty w dziale, rejestruje pisma przychodzące i wychodzące według ustalonych zasad,
 • bierze udział w kontrolach przeprowadzanych z upoważnienia WMWLW z zakresu realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej,
 • bierze udział w realizacji zadań wynikających z krajowego planu badań pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt,
 • prowadzi wymianę informacji oraz obsługuje programy informatyczne w obszarze działalności zespołu ds. bezpieczeństwa żywności,
 • przygotowuje materiały odnoszące się do postępowań administracyjnych prowadzonych przez organ II instancji,
 • współuczestniczy w przygotowywaniu i realizowaniu szkoleń dla urzędowych lekarzy weterynarii,
 • prowadzi samochód służbowy w tym przewóz pasażerów, w ramach realizacji zadań zespołu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pracy w Inspekcji Weterynaryjnej
 • Umiejętność obsługi komputera- pakiet MS Office oraz Internet
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Bieżące oferty pracy

  Tokarz

  Lut 09, 2021

  Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

  warmińsko-mazurskie / Olsztyn

  Uzbrajanie obrabiarki w niezbędne narzędzia, prawidłowa realizacja procesu na tokarce. Godziny pracy: 7.00-15.00 Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, techniczne Wymagania inne: doświadczenie zawodowe przy obsłudze tokarki konwencjonalnej

  Specjalista sekcji kierowania ruchem wojsk ds. organizacyjno-kadrowych

  Lut 09, 2021

  Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

  warmińsko-mazurskie / Olsztyn

  Prowadzenie i realizacja działalności kadrowej żołnierzy zawodowych i pracowników resortu obrony narodowej, weryfikowanie, uzupełnianie i kompletowanie dokumentacji ewidencyjnej i opiniodawczej przeznaczonej do TAP. Prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz...

  Kucharz

  Lut 09, 2021

  Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

  warmińsko-mazurskie / Ełk

  przygotowywanie posiłków, Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak Wymagania inne: umiejętnść sporządzania potraw kuchni regionalnej

  Operator wózka widłowego

  Lut 09, 2021

  Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

  warmińsko-mazurskie / Olecko

  obsługa wózka widłowego, załadunek oraz rozładunek towarów, transport ładunków, prowadzenie ewidencji korzystania z wózka widłowego, sprawdzanie stanu technicznego wózka, prace porządkowe na terenie segregacji odpadów Wymagania konieczne: Uprawnienia:...