Specjalista

Wrz 24, 2021 Miejski Urząd Pracy w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Miejski Urząd Pracy w Olsztynie
Specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Numer: StPr/21/1653
OBOWIĄZKI:
Administrowanie, znakowanie, zabezpieczanie majątku ruchomego i nieruchomego; prowadzenie ksiąg inwentarzowych.Wystawianie potrzebnych dokumentów rozliczeniowych dla kontrahentów i instytucji finansowych oraz kontrolowanie ich terminowego rozliczania.Prowadzenie ewidencji i dokumentacji zgodnie z przepisami prawa, a także zarządzeniami i klasyfikacją obowiązującą w ZSEiT.Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej majątku ruchomego ZSEiT.Prowadzenie ksiąg inwentarzowych pomieszczeń szkoły.Wspólnie z innymi pracownikami opracowywanie budżetu i planu wydatków.Prowadzenie rejestru podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji.Prowadzenie merytorycznego nadzoru nad celowością zakupów dokonywanych zgodnie z zakresem obowiązków.Comiesięczne rozliczanie woźnych grafiki.Planowanie czasu pracy woźnych karty ewidencji czasu pracy.Dokonywanie zakupów na potrzeby szkoły i rozliczanie zgodnie z PZP i wewnętrznymi regulacjami.Zakup środków czystości i rozdysponowanie ich między pracownikami według potrzeb.Prowadzenie dokumentacji związanej z pracą środków transportowych ZSEiT.Ewidencja zakupionych środków BHP.Utrzymywanie kontaktów z instytucjami i urzędami w zakresie kierowanych spraw.Obsługa urządzeń poligraficznych na potrzeby szkoły.Wykonywane innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego i przez Dyrektora ZSEiT.Ścisłe i terminowe rozliczanie się z powierzonych zadań. godziny pracy 7-15
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

III.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:1)wykształcenie wyższe lub średnie i minimum 2-letni staż pracy na podobnym stanowisku;2)dobra znajomość obsługi komputera, programów informatycznych m.in. Microsoft Office Word, Excel, Power Point oraz urządzeń biurowych;3)posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku;4)obywatelstwo polskie;5)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;6)osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;7)osoba cieszy się nieposzlakowaną opinią;8)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;IV.WYMAGANIA DODATKOWE:1)znajomość internetowych systemów zarządzania Mdok oraz KSAT2000i;2)umiejętność redagowania pism i szybkiego pisania na klawiaturze;3)znajomość aktualnych zarządzeń i przepisów: księgowo-oświatowych, o finansach publicznych, rachunkowości budżetowej i VAT oraz umiejętność prawidłowego ich stosowania;4)odpowiedzialność i terminowość;5)komunikatywność i wysoka kultura osobista;6)umiejętność zarówno samodzielnej organizacji pracy, jak i pracy w zespole.

Miejsce pracy:

Olsztyn


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

2 800 - 3 300 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

Bieżące oferty pracy

Product Manager

Paź 21, 2021

Treesat Sp. z o.o.,

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Niniejsza oferta kierowana jest do osób ambitnych, szukających nowych możliwości rozwoju oraz pragnących wykorzystać swoje umiejętności w rozwijającej się, innowacyjnej i prestiżowej firmie. W ramach stanowiska zapraszamy do samodzielnej, twórczej,...

Programista Java/.NET

Paź 21, 2021

Porta KMI Poland

warmińsko-mazurskie / Ełk

Będziesz się zajmował/a: Projektowaniem, testowaniem, wytwarzaniem aplikacji wspierających podstawowe procesy biznesowe firmy Utrzymywaniem i rozwojem istniejących rozwiązań aplikacyjnych Wsparciem dla użytkowników systemów firmy Wytwarzaniem dokumentacji...

Regionalny Doradca Techniczno-Handlowy

Paź 21, 2021

Proguest

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

OBSŁUGIWANY REGION: woj. warmińsko-mazurskie oraz część woj. podlaskiego BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY/A ZA: realizację planów sprzedażowych firmy doradztwo techniczne pozyskiwanie nowych klientów i opiekę nad istniejącymi z rynku dystrybucyjnego planowanie...

Kierowca C+ E różne kierunki (możliwość wyboru)

Paź 21, 2021

OMEGA PILZNO

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Jeden z największych w Polsce operatorów logistycznych - OMEGA Pilzno ITiS Godawski & Godawski sp. z o.o., zatrudni kierowców na Europę i Azję z możliwością wyboru zabudowy oraz sytemu pracy. Proponujemy jazdę następującymi zabudowami: plandeka, tandem,...