Specjalista

Lis 16, 2021 Kuratorium Oświaty w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 87659

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. 
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
-narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.
- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.

Zakres zadań

 • Realizuje zadania wynikające z nadzoru kuratora oświaty nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży, w szczególności:
 • weryfikuje i zatwierdza zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • archiwizuje dokumentację dotyczącą wypoczynku,
 • prowadzi zakładki dotyczące wypoczynku na stronie www.ko.olsztyn.pl.
 • Prowadzi sprawy związane z wyjazdami/wycieczkami zagranicznymi uczniów i wychowanków szkół oraz placówek.
 • Prowadzi sprawy związane z kontrolą wypoczynku, w szczególności:
 • rozpatruje pisma i skargi dotyczące organizacji wypoczynku,
 • przygotowuje plan kontroli wypoczynku,
 • omawia zalecenia wydane podczas kontroli wypoczynku i sposobu ich realizacji,
 • analizuje nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli wypoczynku,
 • koordynuje działania związane z realizacją kontroli doraźnych wypoczynku,
 • sporządza sprawozdania z kontroli wypoczynku.
 • Sporządza raporty, analizy dotyczące realizowanych zadań, w szczególności z organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Wykonuje zadania wynikające z realizacji programów rządowych i odpowiednio z regionalnej polityki oświatowej, zgodnych z polityką oświatową państwa.
 • Przygotowuje projekty decyzji administracyjnych i postanowień w zakresie wyznaczonym zadaniami wydziału.
 • Udziela wsparcia przy organizacji konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek oraz konferencji organizowanych przez Wydział Kształcenia Wychowania i Opieki.
 • Moderuje stronę www.ko.olsztyn.pl z zakresu realizowanych zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze administracji lub oświaty
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej;
 • znajomość przepisów ustawy Prawo oświatowe;
 • znajomość przepisów ustawy o systemie oświaty;
 • znajomość przepisów ustawy Karta Nauczyciela;
 • znajomość przepisów ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe;
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 • znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność wnioskowania, analizowania;
 • biegłość w posługiwaniu się językiem pisanym.

Bieżące oferty pracy

Przedstawiciel Sprzedaży Usług Serwisowych

Lis 30, 2021

Bergerat Monnoyeur sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Zakres obowiązków: Negocjacje cen oraz sprzedaż usług i produktów serwisowych Aktywne poszukiwanie klientów, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów Utrzymywanie długofalowych, pozytywnych relacji z klientami Realizacja planów sprzedaży Raportowanie z...

Mechanik

Lis 30, 2021

Partner Serwis Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Zakres obowiązków: Wykonywanie konserwacji i napraw maszyn i urządzeń Podejmowanie działań korygujących i naprawczych Bieżąca ocena stanu technicznego naprawianych i remontowanych urządzeń Oczekiwania: Wykształcenie minimum zawodowe –mechanik (mile...

Elektryk utrzymania ruchu

Lis 30, 2021

Partner Serwis Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Zapraszamy Cię do kontaktu, jeżeli: posiadasz wykształcenie min. zawodowe kierunkowe (elektryk, technik elektryk) oraz aktualne uprawnienia SEP, nie masz przeciwwskazań do pracy na wysokości, umiesz posługiwania się rysunkiem technicznym i przyrządami...

Konserwator urządzeń dźwignicowych / Elektromechanik

Lis 30, 2021

Partner Serwis Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Zakres obowiązków: Wykonywanie napraw i konserwacji maszyn i urządzeń dźwignicowych Podejmowanie działań korygujących i naprawczych Oczekiwania: Wykształcenie minimum zawodowe – elektryk, elektromechanik Uprawnienia UDT do obsługi i konserwacji UTB (mile...