Specjalista

Lis 12, 2021 Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 87521

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno - biurowym, czas pracy 8 godzin, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.

Zakres zadań

 • Sporządza dokumentację sprawozdawczą z realizacji projektu (w języku polskim i języku angielskim, jeżeli wymaga tego projekt), w tym rozliczenia finansowe i rzeczowe, jak również sporządza wnioski o płatność w celu pełnego rozliczenia projektu i uzyskania środków pomocowych;
 • Systematycznie monitoruje i analizuje możliwości wykorzystania funduszy pomocowych w celu wyłonienia programów, dla których beneficjentem mogą być jednostki Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego;
 • Sporządza dokumentację (w języku polskim i języku angielskim, jeżeli wymaga tego projekt) niezbędną do złożenia projektu, w tym wnioski aplikacyjne oraz inne załączniki w celu przystąpienia do wybranego projektu pomocowego;
 • Aktywnie poszukuje partnerów do współfinansowania projektów Policji w celu zwiększenia możliwości pozyskiwania dodatkowych środków pomocowych;
 • Współpracuje z samorządami lokalnymi, celem pozyskania dofinansowania projektów Policji;
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowych powoływanych do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne oraz innych zespołach nieetatowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze pozyskiwania funduszy pomocowych lub powyżej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu pozyskiwania funduszy pomocowych;
 • wiedza o funkcjonowaniu administracji publicznej i znajomość procedur administracyjnych;
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy;
 • umiejętność skutecznego komunikowania się;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność analitycznego myślenia.

Bieżące oferty pracy

Palacz kotłów parowych - obsługa suszarni

Lis 29, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie

warmińsko-mazurskie / Prostki

praca w kotłowni Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Uprawnienia: Eksploatacja kotłów parowych oraz wodnych na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi Wymagania inne: doświadczenie zawodowe mile...

Kucharz

Lis 29, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie

podlaskie / Szczuczyn

przyrządzanie potraw według meni obowiązującego w restauracji Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Język: bengalski, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie - B1 - średnio zaawansowany

Specjalista ochrony środowiska

Lis 29, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie

podlaskie / Grajewo

wykonywanie pomiarów stanowiskowych, wykonywanie pomiarów emisji do powietrza, analizy środowiskowe itp. Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), techniczne Język: angielski, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie - B1 - średnio...

Pracownik ogólnobudowlany

Lis 29, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

warmińsko-mazurskie / Ełk

pracownik ogólnobudowlany Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak