Specjalista

Paź 19, 2021 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 86180

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-umowa na czas określony (12 m-cy w ramach ustawy o służbie cywilnej) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
-możliwość współfinansowania etatu ze środków PT POIiŚ.
-stres związany z działaniem pod presją czasu,
-dyspozycyjność, odbywanie wyjazdów służbowych na terenie kraju,
-możliwość pracy w godzinach nadliczbowych,
-obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
-praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•   praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
•   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
•   budynek spełnia wymogi dotyczące podjazdów, wind, toalet dla osób  niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Wykonuje badania laboratoryjne betonów, materiałów wiążących i prefabrykatów betonowych terenu również na zadaniach ujętych w programach rządowych
 • Analizuje wyniki przeprowadzonych badań betonów, materiałów wiążących i prefabrykatów betonowych również na zadaniach ujętych w programach rządowych
 • Monitoruje terminowość prowadzonych badań, przygotowuje dane do monitoringu jakości z przeprowadzonych badań wykonanych także na realizowanych zadaniach drogowych i mostowych
 • Analizuje i sprawdza pod względem merytorycznym dostarczone recepty na mieszanki mineralno-cementowe
 • Pobiera w terenie, transportuje i przygotowuje próby do badań laboratoryjnych
 • Współpracuje z nadzorem realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych
 • Kontroluje ilość i stan odczynników i innych elementów niezbędnych do przeprowadzenia badań laboratoryjnych
 • Kompletuje i przygotowuje dokumenty będące efektem zrealizowanych zadań do archiwizacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zagadnień związanych z technologią budowy dróg
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
 • znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu
 • umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Office
 • Kompetencje: Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, Rzetelność, Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, Współpraca, Komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych
 • Umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych
 • Znajomość normy Zarządzania jakością – norma Pn-EN ISO/IEC 17025

Bieżące oferty pracy

Palacz kotłów parowych - obsługa suszarni

Lis 29, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie

warmińsko-mazurskie / Prostki

praca w kotłowni Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Uprawnienia: Eksploatacja kotłów parowych oraz wodnych na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi Wymagania inne: doświadczenie zawodowe mile...

Kucharz

Lis 29, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie

podlaskie / Szczuczyn

przyrządzanie potraw według meni obowiązującego w restauracji Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Język: bengalski, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie - B1 - średnio zaawansowany

Specjalista ochrony środowiska

Lis 29, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie

podlaskie / Grajewo

wykonywanie pomiarów stanowiskowych, wykonywanie pomiarów emisji do powietrza, analizy środowiskowe itp. Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), techniczne Język: angielski, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie - B1 - średnio...

Pracownik ogólnobudowlany

Lis 29, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

warmińsko-mazurskie / Ełk

pracownik ogólnobudowlany Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak