Specjalista

Maj 25, 2021 Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 78685

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno - biurowym, czas pracy 8 godzin, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, obsługa klientów zewnętrznych, wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • Opiniuje cudzoziemców ubiegających się o: zalegalizowanie pobytu w Polsce, ochronę międzynarodową lub uzupełniającą oraz uznanie za obywatela polskiego w celu ustalenia czy wjazd i pobyt cudzoziemca w Polsce nie będzie stwarzał zagrożenia dla państwa i porządku publicznego;
 • Koordynuje czynności związane z dokumentowaniem kontroli legalności pobytu cudzoziemców i opracowuje wnioski o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, prowadzi postępowania oraz opracowuje decyzje Komendanta Wojewódzkiego Policji o unieważnieniu zezwolenia na przekraczanie w ramach małego ruchu granicznego w celu eliminowania cudzoziemców przebywających nielegalnie i naruszających porządek prawny;
 • Koordynuje czynności związanych z niezwłocznym przekazaniem cudzoziemca przez podległe jednostki Policji do dyspozycji właściwego ze względu na miejsce zatrzymania organu Straży Granicznej w celu wykonania decyzji o zobowiązaniu;
 • Opracowuje wnioski o wydanie decyzji o wydaleniu obywateli państw członkowskich UE oraz umieszczenie danych cudzoziemców w wykazie osób niepożądanych na terytorium RP w celu eliminowania cudzoziemców stwarzających poważne zagrożenie dla ochrony ładu i porządku publicznego;
 • Prowadzi postępowania oraz opracowuje wnioski o cofnięcie zgody ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany w celu zapewnienia ochrony ładu i porządku publicznego na terytorium RP;
 • Opracowuje i systematyczne modyfikuje trybu postępowania dot. kontroli legalności pobytu cudzoziemców bez wymaganych zezwoleń lub w inny sposób naruszających przepisy prawa w celu stosowania go przez policjantów garnizonu warmińsko - mazurskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • Prowadzi szkolenia oraz wykonuje czynności nadzorcze w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP;
 • Wprowadza i aktualizuje dane w SI Pobyt w celu zapewnienia pełnej bazy komputerowej zawierającej dane cudzoziemców przebywających w Polsce.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • znajomość przepisów dotyczących cudzoziemców (prawo krajowe i dyrektywy UE),
 • umiejętność obsługi komputera
 • zdolność analitycznego myślenia
 • umiejętność interpretacji odpowiednich przepisów,
 • umiejętność podejmowania właściwych decyzji, umiejętność pracy w zespole, umiejętność argumentowania oraz asertywność,
 • umiejętność działania pod presją czasu, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność;
 • znajomość języka angielskiego.

Bieżące oferty pracy

Specjalista ds. promocji

Cze 12, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

warmińsko-mazurskie / Ełk

prowadzenie strony internetowej, promocja firmy w internecie Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak Uprawnienia: obsługa komputera w stopniu dobrym Wymagania inne: mile widziane doświadczenie

Menadżer

Cze 12, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

warmińsko-mazurskie / Ełk

zarządzanie firmą Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak Uprawnienia: obsługa komputera w stopniu dobrym Wymagania inne: mile widziane doświadczenie

Opiekunka dziecięca

Cze 12, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

warmińsko-mazurskie / Ełk

Opieka nad dziećmi do lat 3. Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak

Asystent/ka biura inżyniera

Cze 12, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie

podlaskie / Grajewo

Doświadczenie na podobnych stanowiskach nie jest wymagane, ale mile widziane.• Mile widziana ogólna znajomość procedur i branży nadzorów prac budowlanych• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego• Przygotowywanie i zarządzanie przepływem...