Samodzielny księgowy

Sie 31, 2021 Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku podlaskie/Augustów
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Samodzielny księgowy
Miejsce pracy: Augustów
Ogłoszenie o naborze Nr 83634

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno- biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,

 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka, itp.),

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu,

 • kontakt z klientami Urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze trzypiętrowego budynku,

 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno - biurowych z obsługą komputera,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • węzeł sanitarny na parterze jest przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo,

 • występują bariery architektoniczne: budynek nie ma windy,

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych,

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,

 • przed budynkiem Urzędu jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osoby  niepełnosprawnej.

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję przypisów odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat podatków i niepodatkowych należności budżetowych
 • Dokonuje rozliczeń podatków i niepodatkowych należności budżetowych, realizuje zwroty, zajęcia wierzytelności i przekazuje 1% podatku organizacjom pożytku publicznego oraz sporządza w tym zakresie stosowne postanowienia, korespondencje
 • Wprowadza i uzgadnia w systemie informatycznym dokumenty z wyciągów bankowych
 • Dokonuje analizy wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy
 • Wykonuje czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmuje działania informacyjne i dyscyplinujące, wystawia upomnienia i tytuły wykonawcze
 • Dokonuje analizy terminowości regulowania zobowiązań podatkowych i sporządza informacje o naruszeniu przepisów prawa podatkowego
 • Analizuje karty kontowe podatników pod kątem nadpłat oraz wpłaty zaksięgowane na koncie "wpływy do wyjaśnienia"

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejetność analitycznego myślenia
 • Wnikliwośc i rzetelność
 • Komunikatywność
 • Odpornośc na stres
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Bieżące oferty pracy

  Technik prac biurowych

  Wrz 26, 2021

  Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

  warmińsko-mazurskie / Olsztyn

  zgodnie z programem stażu staż skierowany do osób bezrobotnych pow 30 roku życia zgodnie z założeniami programu RPO Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak

  Tłumacz język słowacki

  Wrz 26, 2021

  eobuwie.pl S.A.

  warmińsko-mazurskie / Olsztyn

  Czym będziesz się zajmować? tłumaczeniami branżowych tekstów marketingowych z języka polskiego na język słowacki, tłumaczeniami regulaminów, klauzul oraz innych zleconych tekstów z języka polskiego na słowacki i odwrotnie. Czego od Ciebie oczekujemy?...

  Krawiec

  Wrz 25, 2021

  Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

  warmińsko-mazurskie / Olsztyn

  krawiectwo lekkie Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Uprawnienia: umiejętność szycia na maszynie,poprawki krawieckie

  Inspektor Nadzoru ds. budowlanych

  Wrz 25, 2021

  Olsztyńskie TBS Sp. zo.o.

  warmińsko-mazurskie / Olsztyn

  Opis stanowiska Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwego stanu technicznego nieruchomości, zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Sporządzanie kosztorysów i przedmiarów, przeprowadzenie przeglądów budowlanych typowanie robót budowlanych....