Referent

Maj 21, 2021 Miejski Urząd Pracy w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Miejski Urząd Pracy w Olsztynie
Referent
Miejsce pracy: Olsztyn
Numer: StPr/21/0767
OBOWIĄZKI:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:1) naliczanie wynagrodzeń pracowników, świadczeń z ubezpieczenia społecznego,2) sporządzanie sprawozdań w zakresie wydatków na wynagrodzenia,3) rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne,4) rozliczanie wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe,5) rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,6) prowadzenie rozliczeń wykorzystania ZFŚS, dochodzenie należności,7) uzgadnianie stanów ewidencji ilościowo-wartościowej z ewidencją wartościową zapasów magazynowych8) prowadzenie rozliczeń związanych z publicznym transportem zbiorowym,Zgodnie z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko urzędnicze nr. DO.110.2.2021 z dnia 20.05.2021 r. na referenta, umieszczonym na stronie BIP https://psd.olsztyn.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w PSD w Olsztynie ul. Cementowa 3
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie branżowe, ekonomiczne


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:1. wykształcenie średnie o profilu: ekonomia, rachunkowość, zarządzanie 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,3. posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikachsamorządowych,4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,5. nieposzlakowana opinia,Wymagania dodatkowe:1. znajomość przepisów prawa tj.: 1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920),2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),3) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 15 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 ze zm.)4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305),5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity, Dz.U. z 2021 roku poz. 217),6) ustawy z dnia 13 października z 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.)7) ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa ( tekst jednolity, Dz. U. z 2020 roku poz. 870 ze zm.)8) ustawy z dnia 4 marca 1994 roku z zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity, Dz. U. z 2021 roku poz. 746)9) ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych ( tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r. poz. 1342)10) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1944 z późn. zm.),11) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( tekst jednolity, Dz. U. z 2020 roku, poz.1320),12) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), 2. bardzo dobra obsługa komputera: znajomość programów komputerowych pakietu Microsoft Office, programów kadrowo-płacowych,3. umiejętność pracy w zespole,4. odporność na stres,5. bardzo dobra organizacja pracy własnej, umiejętność zarządzania czasem,6. odpowiedzialność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych,7. gotowość ciągłego uczenia się,

Miejsce pracy:

Olsztyn


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 200 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

Bieżące oferty pracy

Specjalista ds. promocji

Cze 12, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

warmińsko-mazurskie / Ełk

prowadzenie strony internetowej, promocja firmy w internecie Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak Uprawnienia: obsługa komputera w stopniu dobrym Wymagania inne: mile widziane doświadczenie

Menadżer

Cze 12, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

warmińsko-mazurskie / Ełk

zarządzanie firmą Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak Uprawnienia: obsługa komputera w stopniu dobrym Wymagania inne: mile widziane doświadczenie

Opiekunka dziecięca

Cze 12, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

warmińsko-mazurskie / Ełk

Opieka nad dziećmi do lat 3. Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak

Asystent/ka biura inżyniera

Cze 12, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie

podlaskie / Grajewo

Doświadczenie na podobnych stanowiskach nie jest wymagane, ale mile widziane.• Mile widziana ogólna znajomość procedur i branży nadzorów prac budowlanych• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego• Przygotowywanie i zarządzanie przepływem...