Referent

Wrz czw, 2020 Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 68768

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca biurowa w siedzibie Izby.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- 8-godzinny czas pracy przez 5 dni w tygodniu,
- budynek nie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przeprowadzanie audytów w sprawach objętych właściwością komórki w celu oceny gospodarowania krajowymi środkami publicznymi, wywiązywania się z warunków finansowania pomocy ze środków publicznych, wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym i otrzymanym od Skarbu Państwa, wypełniania zobowiązań wynikających z udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji oraz prawidłowości deklarowania, obliczania i wpłacania należności budżetu państwa, państwowych funduszy celowych i innych jednostek sektora finansów publicznych, których pobór należy do innych organów, w celu ustalenia stanu faktycznego.
 • Sporządzanie protokołów z audytu, projektów sprawozdań i opinii oraz gromadzenie materiałów dowodowych w celu przedstawienia stanu faktycznego i oceny objętej audytem działalności.
 • Przygotowywanie projektów pism kierowanych do organów sprawujących nadzór lub kontrolę nad audytowanymi, instytucji zarządzających i dysponujących środkami publicznymi oraz projektów zawiadomień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych i organów ścigania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy o finansach publicznych,
 • umiejętność argumentowania,
 • komunikatywność,
 • w jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Bieżące oferty pracy

  Pracowik sprzątający

  Paź 27, 2020

  Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

  warmińsko-mazurskie / Olsztyn

  Zamiatanie, mycie i dezynfekcja podłóg, odkurzanie i pranie wykładzin, tapicerki krzeseł i foteli, wycieranie kurzu na meblach, na parapetach, urządzeniach telefonicznych, urządzeniach elektrycznych i sprzęcie komputerowym (z wyłączeniem monitorów),...

  Pracownik administracyjny

  Paź 27, 2020

  Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

  warmińsko-mazurskie / Olecko

  prace biurowe Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak Uprawnienia: Obsługa komputera

  Pracownik administracyjno-biurowy

  Paź 27, 2020

  Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

  warmińsko-mazurskie / Olsztyn

  Opracowywanie dokumentacji, kontakt z klientami, organizacja pracy biura Godziny pracy 8.00-16.00 Kontakt z pracodawcą e-mail: biuro@akrol.pl Wymagania inne: Wykształcenie wyższe/średnie - rolnictwo, technologia żywności, biotechnologia i pokrewne. Mile...

  Mistrz serwisu

  Paź 27, 2020

  Grupa Zdunek Sp. z o.o. Sp. K.

  warmińsko-mazurskie / Olsztyn

  Do obowiązków pracownika będzie należało: Koordynowanie i organizacja pracy na serwisie mechanicznym, Kontrolowanie jakości wykonywanych napraw przez mechaników i elektromechaników zgodnie w wytycznymi producenta, Wymiana informacji pomiędzy warsztatem a...