Referent w sekcji finansowo - księgowej

Lut 05, 2021 Powiatowy Urząd Pracy w Olecku warmińsko-mazurskie/Olecko
Powiatowy Urząd Pracy w Olecku
Referent w sekcji finansowo - księgowej
Miejsce pracy: Olecko
Numer: StPr/21/0112
OBOWIĄZKI:
referent do spraw księgowości
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne
Wykształcenie: średnie zawodowe, ekonomiczne


Wymagania inne:

- minimum 3 lata stażu pracy w księgowości,- obywatelstwo polskie ;- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;- wykształcenie wyższe ekonomiczne lub średnie ekonomiczne;- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;; - stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;- nieposzlakowana opinia,- znajomość przepisów prawa w zakresie: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych; - biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów użytkowych pakietu Office; - znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej;- znajomość komputerowych programów księgowych;- praktyka w księgowości w jednostce sektora finansów publicznych;- minimum 3 lata stażu pracy w księgowości;- umiejętność interpretowania przepisów wykorzystywanych na stanowisku pracy;- dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność, rzetelność, kreatywność, systematyczność, komunikatywność, odporność na stres; - samodzielność w działaniu, wykazywanie własnej inicjatywy, zdolność organizacji pracy, dokładność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność analitycznego myślenia;- chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Miejsce pracy:

Olecko


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 200 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

Bieżące oferty pracy

Tokarz

Lut 09, 2021

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Uzbrajanie obrabiarki w niezbędne narzędzia, prawidłowa realizacja procesu na tokarce. Godziny pracy: 7.00-15.00 Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, techniczne Wymagania inne: doświadczenie zawodowe przy obsłudze tokarki konwencjonalnej

Specjalista sekcji kierowania ruchem wojsk ds. organizacyjno-kadrowych

Lut 09, 2021

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Prowadzenie i realizacja działalności kadrowej żołnierzy zawodowych i pracowników resortu obrony narodowej, weryfikowanie, uzupełnianie i kompletowanie dokumentacji ewidencyjnej i opiniodawczej przeznaczonej do TAP. Prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz...

Kucharz

Lut 09, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

warmińsko-mazurskie / Ełk

przygotowywanie posiłków, Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak Wymagania inne: umiejętnść sporządzania potraw kuchni regionalnej

Operator wózka widłowego

Lut 09, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

warmińsko-mazurskie / Olecko

obsługa wózka widłowego, załadunek oraz rozładunek towarów, transport ładunków, prowadzenie ewidencji korzystania z wózka widłowego, sprawdzanie stanu technicznego wózka, prace porządkowe na terenie segregacji odpadów Wymagania konieczne: Uprawnienia:...