Radca prawny

Paź 04, 2021 Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 85280

Warunki pracy

Czas pracy 8 godzin, wyjazdy w teren, stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Reprezentuje Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami administracji i organami samorządowymi, organami prokuratury i egzekucyjnymi, Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Krajową Izbą Odwoławczą i innymi urzędami, osobami prawnymi, fizycznymi;
 • Opiniuje projekty umów, z którymi wiążą się zobowiązania majątkowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, opiniuje projekty aktów prawnych pod kątem zgodności z zasadami techniki prawodawczej, opracowanych przez komórki organizacyjne Komendy;
 • Wydaje opinie prawne, porady prawne oraz udziela wyjaśnień komórkom organizacyjny w celu właściwej interpretacji przepisów;
 • Podejmuje decyzje w przedmiocie zaskarżenia orzeczeń lub odstąpienia od ich zaskarżenia;
 • Bada zasadność roszczeń odszkodowawczych, w celu przedstawienia wniosków dotyczących sposobu ich rozstrzygnięcia;
 • Opiniuje akty prawne przesłane do konsultacji przez Komendę Główną Policji, w celu zajęcia stanowiska merytorycznego i przekazania ewentualnych uwag;
 • Wykonuje czynności wchodzące w zakres pomocy prawnej jednostkom Policji garnizonu warmińsko – mazurskiego w granicach określonych przepisami prawa, w tym zapewnia ochronę prawną w postępowaniu karnym zgodnie z art. 66 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6.04.1990 r. o Policji;
 • Prowadzi, w zależności od potrzeb, szkolenia specjalistyczne w zakresie stosowania prawa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zawodzie radcy prawnego
 • Praktyka w zakresie obsługi prawnej w organach administracji publicznej i reprezentowania przed sądami powszechnymi;
 • Wpis na listę radców prawnych zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych;
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
 • Samodzielność, dyspozycyjność, umiejętność szybkiego reagowania.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność negocjacji.

Bieżące oferty pracy

Sprzedawca w branży mięsnej

Paź 23, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach

mazowieckie / Białobrzegi

Sprzedawca w branży mięsnej Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak

Specjalista ds zabezpieczenia technicznego

Paź 23, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

warmińsko-mazurskie / Ełk

- przygotowywanie oraz przeprowadzanie postępowań na wybór wykonawców i nadzór nad realizacjąumówna dostawy, usługi i remonty,- współpraca z dostawcami i podwykonawcami w zakresie prac konserwatorskich i remontowych,- prowadzenie magazynu z materiałami...

Kucharz

Paź 23, 2021

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Przygotowanie posiłków dla wychowanków bursy i uczniów szkoły. Zmywanie naczyń . Sprzątane kuchni i stołówkiGodziny pracy 5:30-13:30; 12:30-20:30 Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, gastronomiczne

Projektant

Paź 23, 2021

Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Jeżeli: potrafisz projektować i aranżować wnętrza; śledzisz nowe trendy i rozwiązania; lubisz pracę w handlu i jesteś otwarty na kontakt z ludźmi; potrafisz słuchać i proponować inspirujące rozwiązania; potrafisz działać zespołowo. Będziesz...