Pośrednik pracy- stażystaw dziale pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego

Kwi 16, 2021 Miejski Urząd Pracy w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Miejski Urząd Pracy w Olsztynie
Pośrednik pracy- stażystaw dziale pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego
Miejsce pracy: Olsztyn
Numer: StPr/21/0522
OBOWIĄZKI:
1.Udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia. 2.Udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych (w tym również poprzez organizację giełd pracy oraz targów pracy).3.Udzielanie informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy i możliwości zabezpieczenia potrzeb kadrowych pracodawcy. 4.Inicjowanie organizowania miejsc pracy w ramach: prac interwencyjnych, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, stażu.5.Prowadzenie pośrednictwa pracy poprzez dobór odpowiedniego kandydata na zgłoszone przez pracodawcę wolne miejsce pracy. 6.Marketing, promocja i reklama usług i instrumentów rynku pracy, w tym w szczególności działań z zakresu pośrednictwa pracy.7.Podejmowanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami krajowymi z obszaru działania Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie oraz innymi, którzy nawiążą z urzędem współpracę w celu m.in. pozyskiwania ofert pracy. 8.Sporządzanie meldunków i niezbędnych informacji do sprawozdań z pośrednictwa pracy.9.Opiniowanie wniosków zakładów pracy dotyczących tworzenia miejsc pracy oraz organizacji staży.Godziny pracy 7:30-15:30
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):1.Obywatelstwo polskie.2.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.3.Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.4.Znajomość przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych do ustawy, w szczególności: rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy.5.Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.6.Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych7.Ogólna znajomość przepisów Kodeksu pracy w zakresie nawiązywania umowy o pracę i Kodeksu cywilnego w zakresie umów cywilnoprawnych.8.Znajomość lokalnego rynku pracy i problemów społecznych.9.Umiejętność obsługi komputera (w tym pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna, Internet) i innych urządzeń biurowych. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku):1.Preferowane osoby, które ukończyły studia w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego lub w kierunku pokrewnym.2.Staż pracy w zakresie pośrednictwa pracy lub doświadczenie w publicznych służbach zatrudnienia.3.Znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym.4.Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej.5.Umiejętność analizowania spraw i rozwiązywania problemów.6.Umiejętność pracy w zespole.7.Komunikatywność, empatia, otwartość na ludzi i ich problemy, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, skrupulatność, odporność na stres.8.Gotowość do kształcenia się i doskonalenia zawodowego.9.Umiejętność pozyskiwania, analizowania i przetwarzania informacji.10.Mile widziana znajomość systemu Syriusz.

Miejsce pracy:

Olsztyn


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

Bieżące oferty pracy

Specjalista ds. Współpracy z Brokerami (Key Account Manager)

Maj 16, 2021

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Jakie będą Twoje obowiązki? Sprzedaż ubezpieczeń majątkowych w kanale brokerskim Współpraca z brokerami w zakresie tworzenia programów ubezpieczeniowych i sprzedaży ubezpieczeń majątkowych, korporacyjnych Kompleksowe przygotowywanie ofert w zakresie...

Serwisant systemów klimatyzacji i wentylacji

Maj 16, 2021

Partner Serwis Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Zapraszamy Cię do kontaktu, jeżeli: posiadasz wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne, masz doświadczenie na takim samym lub podobnym stanowisku, znasz podstawy budowy i zasady działania urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, znasz podstawy...

Praktyki dla studentów inżynierii środowiska

Maj 16, 2021

Budimex SA

podlaskie / Raczki

Do Twoich zadań należeć będzie: aktywny udział w procesie produkcji, prowadzenie dystrybucji dokumentacji, przygotowywanie zapytań ofertowych oraz danych do umów z podwykonawcami, rozliczanie zakontraktowanych podwykonawców, sprawdzanie zgodności zakresu...

Doradca Klienta

Maj 16, 2021

Zara

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Dołączając do jednego z naszych zespołów będziesz odpowiedzialny m.in. za: dbanie o pozytywne doświadczenie klienta, realizację planów sprzedażowych, wygląd i wystrój sklepu. Jeśli jesteś osobą: pozytywnie nastawioną do życia, nie bojącą się...