Podinspektor ds. Planowania w Wydziale Budżetu

Lip 22, 2021 Prezydent Olsztyna warmińsko-mazurskie/Olsztyn

Ogłoszenie numer: 5170911, z dnia 2021-07-22

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

Podinspektor ds. Planowania w Wydziale Budżetu

Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie / Olsztyn

 

Opis stanowiska

LICZBA LUB WYMIAR ETATÓW: 1
 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI

Do podstawowych zadań należeć będzie:

 • monitorowanie prawidłowości stosowania w procesie planowania, uchwalania i wykonywania budżetu miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej, zasad wynikających
  z obowiązujących regulacji prawnych, w tym odnoszących się do planów finansowych jednostek organizacyjnych,
 • udział w przygotowywaniu projektów uchwał Rady Miasta Olsztyna i zarządzeń Prezydenta Olsztyna w przedmiocie planowania, uchwalania i realizacji budżetu miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej,
 • udział w przygotowaniu założeń, procedur i instrukcji zapewniających prawidłowy przebieg procesów planowania, uchwalania i wykonywania budżetu miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej,
 • udział w sporządzaniu informacji i analiz z zakresu budżetu miasta, wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych jednostek organizacyjnych, na potrzeby planowania, kontroli i zarządzania finansami miasta, w tym zarządzania długiem  
 • ustalanie i rekomendowanie rozwiązań merytorycznych w sprawach prowadzonych na stanowisku w zakresie wynikającym z przepisów prawa i obowiązujących procedur.

Wymagania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ)

 • obywatelstwo polskie,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub wyższe z co najmniej rocznym doświadczeniem zawodowym w dziedzinie sektora finansów publicznych,
 • znajomość ustaw:
  - ustawy o finansach publicznych,
  - ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
  - ustawy o samorządzie gminnym,
  - ustawy o samorządzie powiatowym,
 • znajomość podstawowych zagadnień makroekonomicznych,
 • dobra znajomość obsługi komputera, w tym programów Word i Excel.

KWALIFIKACJE DODATKOWE

 • dla kandydata z wykształceniem wyższym ekonomicznym - min. 6 miesięczny staż pracy zawodowej w jednostkach administracji publicznej na pokrewnym stanowisku lub min. 6 miesięczny staż absolwencki w jednostkach administracji publicznej (nie później niż przed upływem 3 lat od terminu złożenia dokumentów).

UMIEJĘTNOŚCI

 • umiejętność pracy w sytuacjach trudnych, stresowych oraz pod presją czasu,
 • komunikatywność,
 • terminowość i dokładność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • kultura osobista.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

 • list motywacyjny
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego w dziedzinie sektora finansów publicznych  - dla kandydata z wykształceniem wyższym,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadkach ich posiadania) - dla kandydata z wykształceniem wyższym ekonomicznym
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Bieżące oferty pracy

Kierowca kat. C i E

Lip 23, 2021

Geneva Trust Polska sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Wynagrodzenie: 4 tys. zł plus netto Kierowca będzie odpowiedzialny miedzy innymi za transport samochodu medycznego - mammobusu pomiędzy miejscowościami, na terenie wybranych województw, prawidłowe ustawianie, przygotowanie miejsca pracy celem przyjęcia...

Starszy inspektor

Lip 23, 2021

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Warunki pracy Siedziba główna RDOŚ mieści się w budynku biurowo-mieszkalnym w Olsztynie, przy ul. Dworcowej 60. Wejście główne znajduje się od strony ul. Dworcowej, ale nie jest przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście z podjazdem dla...

Przedstawiciel Ubezpieczeniowy Premium

Lip 23, 2021

Nationale-Nederlanden

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Widzisz te benefity i szeroko się uśmiechasz: Szkolenia rozwojowe Jasno określoną ścieżkę kariery Konkursy, które pozwolą Ci zwiedzić świat i zwiększyć dochody Wsparcie menedżera oraz zespołu Dochód oparty o wysoką część stałą oraz atrakcyjny...

Terenowy inspektor mostowy

Lip 23, 2021

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: umowa na czas określony (12 m-cy w ramach ustawy o służbie cywilnej) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony, stres związany z działaniem pod presją...