Księgowa ds. płac

Maj 21, 2021 Miejski Urząd Pracy w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Miejski Urząd Pracy w Olsztynie
Księgowa ds. płac
Miejsce pracy: Olsztyn
Numer: StPr/21/0766
OBOWIĄZKI:
2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: -kontrola dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalno-rachunkowym,-wprowadzanie na podstawie dowodów księgowych do ksiąg rachunkowych zdarzeń gospodarczych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,-przekazywanie dokumentów własnych i obcych do zatwierdzenia osobom uprawnionym,-sporządzanie przelewów bankowych na podstawie dokumentów zatwierdzonych do wypłaty,-prawidłowe i terminowe sporządzanie list płac zatrudnionych pracowników,-terminowe odprowadzanie składek ZUS, wpłat na PFRON, składek na PPK, oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie wynikającej z prawidłowego obliczenia,-prawidłowe i terminowe sporządzanie po zakończonym roku podatkowym informacji o odprowadzonym podatku dochodowym, zryczałtowanym podatku oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy osób fizycznych,-prawidłowe i terminowe sporządzanie miesięcznej zbiorczej deklaracji rozliczeniowej ZUS,-wystawianie zaświadczeń o dochodach na prośbę pracownika i prowadzenie ich rejestru,-prawidłowe i terminowe sporządzanie deklaracji miesięcznych wpłat PFRON,-prawidłowe i terminowe sporządzanie rocznej informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe,-sporządzanie list płac i dokonywanie świadczeń socjalnych dla pracowników dofinansowywanych z ZFŚS,-sporządzanie list płac pracowników zaangażowanych w realizację projektów finansowanych z funduszy strukturalnych,-sporządzanie sprawozdań GUS, -prowadzenie obsługi kasowej,-archiwizowanie dokumentów.Godziny pracy między 6-16 (do ustalenia)Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać pocztą na adres Biura z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko księgowa ds. płac, w terminie do dnia 11.06.2021r. Decyduje data wpływu do Biura. Aplikacje, które wpłyną do Biura po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie https://bipwmbpp.warmia.mazury.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Biura przy ul. Pstrowskiego 28 B w Olsztynie.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne


Wymagania inne:

1.Wymagania niezbędne:- Wykształcenie : ukończone studia wyższe. Wymagany profil ( specjalność ): ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie lub wykształcenie wyższe i studia podyplomowe w zakresie rachunkowości, ekonomii, finansów i zarządzania. Preferowany profil (specjalność): Predyspozycje osobowościowe: kreatywność, samodzielność, dokładność, umiejętność pracy w zespole. Umiejętności zawodowe: najomość przepisów z zakresu finansów publicznych i rachunkowości, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, umiejętność obsługi programów komputerowych (pakiet MS Office) oraz urządzeń biurowych, dokładność, odpowiedzialność, sumienność i terminowość, umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej. - Doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata przy wykonywaniu podobnych czynności.

Miejsce pracy:

Olsztyn


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 200 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

Bieżące oferty pracy

Specjalista ds. promocji

Cze 12, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

warmińsko-mazurskie / Ełk

prowadzenie strony internetowej, promocja firmy w internecie Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak Uprawnienia: obsługa komputera w stopniu dobrym Wymagania inne: mile widziane doświadczenie

Menadżer

Cze 12, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

warmińsko-mazurskie / Ełk

zarządzanie firmą Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak Uprawnienia: obsługa komputera w stopniu dobrym Wymagania inne: mile widziane doświadczenie

Opiekunka dziecięca

Cze 12, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

warmińsko-mazurskie / Ełk

Opieka nad dziećmi do lat 3. Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak

Asystent/ka biura inżyniera

Cze 12, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie

podlaskie / Grajewo

Doświadczenie na podobnych stanowiskach nie jest wymagane, ale mile widziane.• Mile widziana ogólna znajomość procedur i branży nadzorów prac budowlanych• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego• Przygotowywanie i zarządzanie przepływem...