Kierownik sekcji

Sty czw, 2020 Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik sekcji
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 59695

Warunki pracy

czas pracy - 8 godzin, praca administracyjno - biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin.

Zakres zadań

 • przygotowywanie, kontrolowanie i dekretowanie korespondencji dot. Sekcji, sporządzanie planów i sprawozdań z zakresu działania Sekcji, określanie, zlecanie, nadzorowanie i ocenianie realizacji zadań przez pracowników Sekcji,
 • planowanie wydatków, prowadzenie rejestru wydatków, sprawdzanie dokumentów potwierdzających ponoszenie wydatków, ustalanie zaangażowania i podawanie danych do sprawpzdawczości oraz uzgadnianie ewidencjonowania wydatków z Wydziałem Finansów w pozycjach dotyczących gospodarki sprzętem uzbrojenia,
 • sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentów magazynowych wytwarzanych w Sekcji,
 • przygotowywanie specyfikacji przetargowych i uczestniczenie w pracach komisji przetargowych,
 • kontrolowanie jednostek terenowych w zakresie gospodarki sprzętem uzbrojenia i techniczno - bojowym oraz warunków jego przechowywania,
 • nadzorowanie pracy rusznikarzy,
 • nadzorowanie planowania mobilizacyjno - obronnego w zakresie potrzeb materiałowo - technicznych i żywnościowych Policji garnizonu warmińsko - mazurskiego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli tajne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • znajomość ustawy o zamówieniach publicznych
 • znajomość pakietu biurowego MS Oficce
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów resortowych dot. gospodarowania uzbrojeniem i sprzętem techniczno - bojowym w Policji
 • znajomość programu magazynowego
 • prawo jazdy kat. B

Bieżące oferty pracy

Spedytor międzynarodowy

Lut pon, 2020

Globetek Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Wymagania: doświadczenie min.2 lata na podobnym stanowisku, wiedza z zakresu realizacji usług transportowych i spedycyjnych, znajomość branżowego języka angielskiego lub innego języka obcego, komunikatywność i dobra organizacja pracy własnej. Zakres zadań:...

Prawnik in-house

Lut pon, 2020

Norlandia Polska Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Zadania: wsparcie prawne Spółki w codziennych zadaniach, sporządzanie oraz analiza i opiniowanie projektów dokumentacji prawnej (umowy, pełnomocnictwa, wewnętrzne regulaminy), przygotowywanie analiz prawnych, bieżące monitorowanie zmian w przepisach prawa...

Doradca klienta

Lut pon, 2020

Bank Ochrony Środowiska S.A.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Jeśli: lubisz ludzi a kontakt z nimi sprawia Ci przyjemność chcesz osiągać osobiste sukcesy finansowe i mieć wpływ na to ile zarabiasz nie czekaj! Przyjdź do nas! Zarabiaj i buduj swoją karierę! Poszukujemy osoby, do której zadań należeć będzie:...

Doradca klienta

Lut pon, 2020

Bank Ochrony Środowiska S.A.

warmińsko-mazurskie / Ełk

Jeśli: lubisz ludzi a kontakt z nimi sprawia Ci przyjemność chcesz osiągać osobiste sukcesy finansowe i mieć wpływ na to ile zarabiasz nie czekaj! Przyjdź do nas! Zarabiaj i buduj swoją karierę! Poszukujemy osoby, do której zadań należeć będzie:...