Inspektor

Lis 12, 2021 Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 87510

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno - biurowym, pełny wymiar czasu pracy, praca przy obsłudze monitorów ekranowych powyżej połowego czasu pracy.

Zakres zadań

 • Koordynuje zagadnienia pracy kancelaryjno – biurowej Policji w skali województwa warmińsko – mazurskiego w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentacji jawnej;
 • Sprawuje opiekę merytoryczną nad pracą sekretariatów wydziałów KWP oraz OPP i SPKP w zakresie prawidłowego obiegu dokumentacji jawnej, wdraża nowo przyjęte sekretarki KWP do pracy oraz udziela instruktażu sekretarkom jednostek terenowych w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentacji jawnej;
 • Przyjmuje akta spraw ostatecznie zakończonych z komórek jednostek organizacyjnych KWP, porządkuje akta, analizuje protokoły brakowania, uczestniczy w brakowaniu akt, udostępnia i przekazuje materiały w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania archiwum KWP;
 • Przeprowadza czynności nadzorcze i uczestniczy w czynnościach kontrolnych z zakresu pracy kancelaryjno-biurowej, sporządza stosowną dokumentacje pokontrolną w celu uzyskania pełnego obrazu obiegu dokumentacji jawnej w komórce bądź jednostce w zakresie pracy kancelaryjno- biurowej i obiegu dokumentacji jawnej;
 • Opracowuje projekty przepisów szczebla wojewódzkiego w zakresie pracy kancelaryjno – biurowej oraz organizuje szkolenia pracowników obsługujących sekretariaty, z zakresu pracy kancelaryjno – biurowej w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentacji jawnej
 • Prowadzi ewidencję i rejestry związane z realizacją zadań służbowych;
 • Porządkuje i konserwuje zasób archiwalny KWP w Olsztynie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze pracy kancelaryjno - biurowej.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli ściśle tajne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
 • wiedza z zakresu funkcjonowania sekretariatu, systemów kancelaryjnych;
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 • umiejętność argumentowania, przekonywania, asertywność, rzeczowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wiedza z zakresu administracji;
 • doświadczenie w pracy biurowej;
 • znajomość zagadnień dot. funkcjonowania i pracy Policji;
 • samodzielność, operatywność, innowacyjność.

Bieżące oferty pracy

Przedstawiciel Sprzedaży Usług Serwisowych

Lis 30, 2021

Bergerat Monnoyeur sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Zakres obowiązków: Negocjacje cen oraz sprzedaż usług i produktów serwisowych Aktywne poszukiwanie klientów, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów Utrzymywanie długofalowych, pozytywnych relacji z klientami Realizacja planów sprzedaży Raportowanie z...

Mechanik

Lis 30, 2021

Partner Serwis Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Zakres obowiązków: Wykonywanie konserwacji i napraw maszyn i urządzeń Podejmowanie działań korygujących i naprawczych Bieżąca ocena stanu technicznego naprawianych i remontowanych urządzeń Oczekiwania: Wykształcenie minimum zawodowe –mechanik (mile...

Elektryk utrzymania ruchu

Lis 30, 2021

Partner Serwis Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Zapraszamy Cię do kontaktu, jeżeli: posiadasz wykształcenie min. zawodowe kierunkowe (elektryk, technik elektryk) oraz aktualne uprawnienia SEP, nie masz przeciwwskazań do pracy na wysokości, umiesz posługiwania się rysunkiem technicznym i przyrządami...

Konserwator urządzeń dźwignicowych / Elektromechanik

Lis 30, 2021

Partner Serwis Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Zakres obowiązków: Wykonywanie napraw i konserwacji maszyn i urządzeń dźwignicowych Podejmowanie działań korygujących i naprawczych Oczekiwania: Wykształcenie minimum zawodowe – elektryk, elektromechanik Uprawnienia UDT do obsługi i konserwacji UTB (mile...