Inspektor

Sie 19, 2021 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 83113

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • umowa na czas określony (12 m-cy w ramach ustawy o służbie cywilnej) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

 • stres związany z działaniem pod presją czasu,

 • dyspozycyjność, odbywanie wyjazdów służbowych na terenie kraju,

 • możliwość pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, zmianowej w okresie objazdów dróg i pełnienie dyżurów z ZUD,

 • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,

 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•   praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
•   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
•   budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Prowadzi bieżącą analizę realizacji planu rzeczowo-finansowego z zakresu bieżącego utrzymania dróg, przygotowuje i nadzoruje propozycje planów robót krótko i średniookresowych
 • Przeprowadza okresową kontrolę stanu dróg w zakresie techniczno-eksploatacyjnym w tym miejsc obsługi podróżnych (MOP)
 • Przygotowuje postępowania na wyłonienie dzierżawcy i prowadzi sprawy związane z utrzymaniem i dzierżawą MOP
 • Uczestniczy w komisjach odbioru robót zleconych
 • Współpracuje z Kierownikiem Służby Liniowej przy dokonywaniu kontroli i odbiorach robót z zakresu bieżącego, letniego i zimowego utrzymania dróg w systemie obszarowym
 • Prowadzi sprawy związane z eksploatacją i utrzymaniem urządzeń odwadniających oraz zieleni przydrożnej
 • Prowadzi ewidencję projektów tymczasowej organizacji, kontroluje realizacje tych projektów oraz sporządza protokoły kontroli i wnioski

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość ustawy o drogach publicznych, Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Prawo ochrony środowiska, Ustawy o ochronie przyrody
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub odpowiadającej im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - posiadanie aktualnego zaświadczenia lub uprawnienia inspektora nadzoru terenów zieleni
 • Znajomość przepisów z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych, KPA

Bieżące oferty pracy

Kierownik robót torowych

Wrz 20, 2021

TRAKCJA S.A.

warmińsko-mazurskie / Ełk

NA TYM STANOWISKU BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY ZA: Nadzór nad procesem realizacji w zakresie robót w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy i budżet. Kontrola przy realizacji prac, przeprowadzanie procesu wyboru podwykonawców,...

Kierownik Hurtowni

Wrz 20, 2021

Eurocash S.A.

warmińsko-mazurskie / Ełk

Na co dzień będziesz zajmować się: zarządzaniem hurtownią spożywczo – chemiczną i podległym personelem, realizacją celów sprzedażowych, rozwojem sieci sklepów abc, budowaniem relacji z klientami. Zgłoś się do nas jeśli: masz doświadczenie na...

Doradca Klienta

Wrz 20, 2021

OCHNIK S.A.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

do salonu w CH Aura w Olsztynie Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za aktywną sprzedaż, fachowe doradztwo w zakresie produktów oferowanych przez firmę OCHNIK, przygotowanie dokumentów sprzedażowych oraz dbanie o wygląd i wystrój...

Młodszy Specjalista / Specjalista w Grupie Technicznej (k/m)

Wrz 20, 2021

Emitel S.A.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Zadania: Instalacja i utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej i radiodyfuzyjnej Usuwanie awarii i wykonywanie przeglądów urządzeń, pomiarów, konserwacji i napraw Wykonywanie wywiadów technicznych Udział w odbiorach technicznych,...