Inspektor wojewódzki

Maj 28, 2021 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 78956

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu


- kontakt z klientem zewnętrznym


- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie)


- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego


– wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku

Zakres zadań

 • Przyjmuje od klienta zewnętrznego i rejestruje w Systemie Pobyt v.2 wnioski, prowadzi postępowania i przygotowuje decyzje administracyjne z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP.
 • Przyjmuje od klienta zewnętrznego i rejestruje w Systemie Syriusz wnioski, prowadzi postępowania i przygotowuje decyzje administracyjne z zakresu wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP.
 • Przyjmuje od klienta zewnętrznego i rejestruje w Systemie Pobyt v.2 wnioski oraz prowadzi postępowania, przygotowuje decyzje administracyjne i wydaje dokumenty w sprawach o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń.
 • Przygotowuje, rejestruje w Systemie Pobyt v.2 i wydaje dokumenty w celu legalizacji pobytu cudzoziemców.
 • Prowadzi z urzędu oraz na wniosek Straży Granicznej i Policji, postępowania w sprawie wydalania obywateli UE z terytorium RP, przygotowuje decyzje oraz rejestruje w Systemie Pobyt v.2 wnioski i wydane decyzje.
 • Rozpatruje odwołania i przygotowuje decyzje administracyjne w sprawie unieważnienia zezwoleń MRG.
 • Przeprowadza kontrole legalności pobytu cudzoziemców na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
 • Prowadzi ewidencję ruchu cudzoziemców na terenie województwa warmińsko-mazurskiego do celów sprawozdawczych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach tj. Dz.U. z 2020, poz.35 ze zmianami
 • znajomość ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. Dz. U. z 2020, poz. 1409 ze zmianami
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • rzetelność i terminowość; wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania; zorientowanie na osiąganie celów; doskonalenie zawodowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe: preferowane prawnicze lub administracyjne
 • znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym

Bieżące oferty pracy

Specjalista ds. promocji

Cze 12, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

warmińsko-mazurskie / Ełk

prowadzenie strony internetowej, promocja firmy w internecie Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak Uprawnienia: obsługa komputera w stopniu dobrym Wymagania inne: mile widziane doświadczenie

Menadżer

Cze 12, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

warmińsko-mazurskie / Ełk

zarządzanie firmą Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak Uprawnienia: obsługa komputera w stopniu dobrym Wymagania inne: mile widziane doświadczenie

Opiekunka dziecięca

Cze 12, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

warmińsko-mazurskie / Ełk

Opieka nad dziećmi do lat 3. Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak

Asystent/ka biura inżyniera

Cze 12, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie

podlaskie / Grajewo

Doświadczenie na podobnych stanowiskach nie jest wymagane, ale mile widziane.• Mile widziana ogólna znajomość procedur i branży nadzorów prac budowlanych• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego• Przygotowywanie i zarządzanie przepływem...