Inspektor wojewódzki

Maj 19, 2021 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 78506

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu


- kontakt z klientem zewnętrznym - narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie)


- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego


– wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku

Zakres zadań

 • Przyjmuje od klienta zewnętrznego i rejestruje w Systemie Pobyt v.2 wnioski, prowadzi postępowania i przygotowuje decyzje administracyjne z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP.
 • Przyjmuje od klienta zewnętrznego i rejestruje w Systemie Syriusz wnioski, prowadzi postępowania i przygotowuje decyzje administracyjne z zakresu wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP.
 • Przyjmuje od klienta zewnętrznego i rejestruje w Systemie Pobyt v.2 wnioski oraz prowadzi postępowania, przygotowuje decyzje administracyjne i wydaje dokumenty w sprawach o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń.
 • Przygotowuje, rejestruje w Systemie Pobyt v.2 i wydaje dokumenty w celu legalizacji pobytu cudzoziemców.
 • Prowadzi z urzędu oraz na wniosek Straży Granicznej i Policji, postępowania w sprawie wydalania obywateli UE z terytorium RP, przygotowuje decyzje oraz rejestruje w Systemie Pobyt v.2 wnioski i wydane decyzje.
 • Rozpatruje odwołania i przygotowuje decyzje administracyjne w sprawie unieważnienia zezwoleń MRG.
 • Przeprowadza kontrole legalności pobytu cudzoziemców na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
 • Prowadzi ewidencję ruchu cudzoziemców na terenie województwa warmińsko-mazurskiego do celów sprawozdawczych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach tj. Dz.U. z 2020, poz.35 ze zmianami
 • znajomość ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. Dz. U. z 2020, poz. 1409 ze zmianami
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • rzetelność i terminowość; wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania; zorientowanie na osiąganie celów; doskonalenie zawodowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe: preferowane prawnicze lub administracyjne
 • znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym

Bieżące oferty pracy

Sales Support (Doradca ds. wsparcia sprzedaży)

Cze 14, 2021

Schenker Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Zakres zadań: Przygotowywanie ofert i umów dla klientów, Aktualizacja cenników w systemach IT DB Schenker, Prowadzenie dokumentacji Klientów wraz z przedstawicielem Field Sales, Sporządzanie raportów wewnętrznych i analiz handlowych, Współtworzenie kultury...

Inspektor Nadzoru ds. budowlanych

Cze 14, 2021

Olsztyńskie TBS Sp. zo.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwego stanu technicznego nieruchomości, zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Sporządzanie kosztorysów i przedmiarów, przeprowadzenie przeglądów budowlanych typowanie robót budowlanych. Przygotowanie...

Inspektor ds technicznych

Cze 14, 2021

Olsztyńskie TBS Sp. zo.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Uzgadnianie zakresu robót konserwacyjnych, Uczestniczenie w przeglądach bieżących budynków, Usuwanie systemem zleconym awarii w budynkach, Prowadzenie dokumentacji techniczno-kosztorysowej wykonywanych napraw konserwacyjnych. Wykształcenie średnie lub wyższe...

Kierownik Sektora

Cze 14, 2021

Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Jeżeli: masz minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku menedżera; Twoją pasją jest handel i kontakt z klientem; potrafisz tworzyć i z sukcesem realizować plany sprzedażowe oraz budżet roczny; bierzesz na siebie odpowiedzialność i stale...