Informatyk

Lis 18, 2021 Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 87341

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno - technicznym , biurowym, pełny wymiar czasu pracy, praca przy obsłudze monitorów ekranowych powyżej połowego czasu pracy, praca na wysokości do 3 m., kierowanie pojazdem kat. B., sporadyczne dźwiganie ciężarów do 50 kg., praca z urządzeniami pod napięciem elektrycznym, praca z topnikami do lutowania, alkoholami do czyszczenia oraz środkami konserwacyjnymi i smarującymi.

Zakres zadań

 • Zarządza systemami teleinformatycznymi warmińsko- mazurskiego garnizonu Policji, co obejmuje w szczególności: projektowanie, instalację, konfigurację, naprawę, zabezpieczenie danych oraz utrzymanie w ciągłej sprawności.
 • Zapewnia ciągłość działania rejestratorów korespondencji głosowej i zestawów wideokonferencyjnych
 • Opracowuje procedury eksploatacyjne do zarządzanych systemów i organizowanej łączności;
 • Przygotowywuje i przeprowadza szkolenia w zakresie zarządzanych systemów i organizowanej łączności;
 • Bierze udział w realizacji zamówień publicznych dotyczących zarządzanych systemów i organizowanej łączności;
 • Współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych spraw;
 • Nadzoruje firmy zewnętrzne wykonujące zlecone lub planowane prace.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Dobra znajomość sprzętu IT;
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
 • Brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na wysokości do 3m., dźwigania ciężarów do 50kg (dla mężczyzn), pracy z urządzeniami pod napięciem elektrycznym, pracy z topnikami do lutowania, alkoholami do czyszczenia oraz środkami konserwacyjnymi i smarującymi.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym zrozumienie tekstów technicznych w zakresie teleinformatyki.
 • ukończone szkolenia w zakresie informatyki i telekomunikacji poparte zaświadczeniami lub certyfikatami.

Bieżące oferty pracy

Palacz kotłów parowych - obsługa suszarni

Lis 29, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie

warmińsko-mazurskie / Prostki

praca w kotłowni Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Uprawnienia: Eksploatacja kotłów parowych oraz wodnych na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi Wymagania inne: doświadczenie zawodowe mile...

Kucharz

Lis 29, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie

podlaskie / Szczuczyn

przyrządzanie potraw według meni obowiązującego w restauracji Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Język: bengalski, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie - B1 - średnio zaawansowany

Specjalista ochrony środowiska

Lis 29, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie

podlaskie / Grajewo

wykonywanie pomiarów stanowiskowych, wykonywanie pomiarów emisji do powietrza, analizy środowiskowe itp. Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), techniczne Język: angielski, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie - B1 - średnio...

Pracownik ogólnobudowlany

Lis 29, 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

warmińsko-mazurskie / Ełk

pracownik ogólnobudowlany Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak