Główny specjalista

Lis 10, 2021 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 87349

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


umowa na czas określony (12 m-cy w ramach ustawy o służbie cywilnej) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
stres związany z działaniem pod presją czasu,
dyspozycyjność, odbywanie wyjazdów służbowych na terenie kraju,
możliwość pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, zmianowej w okresie objazdów dróg i pełnienie dyżurów z ZUD,
obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•   praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
•   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
•   budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Koordynuje prace związane z aktualizowaniem systemu referencyjnego zgodnie ze wzorem (w wymaganym terminie) i bieżącym aktualizowaniem danych o drogach we współpracy z Rejonami, odpowiada za przekazywanie danych ewidencyjnych w wymaganych terminach,
 • Koordynuje działaniami w zakresie wykonywania analiz oceny stanu nawierzchni oraz analiz techniczno – ekonomicznych,
 • Koordynuje działania związane z przekazywaniem do Centrali GDDKiA wniosków w zakresie zmian w rozporządzeniach ministra właściwego ds. transportu w sprawie ustalania przebiegów dróg krajowych, pozbawiana lub zaliczania dróg do kategorii dróg krajowych oraz zmian w sprawie klas istniejących dróg krajowych,
 • Koordynuje proces udostępniania w uzgodnieniu z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi informacji o kierunkach rozwoju zarządzanej przez Oddział sieci drogowej,
 • Koordynuje zadania związane z tworzeniem map dla potrzeb wizualizacji informacji o sieci dróg, prowadzi wymianę informacji geoprzestrzennych z innymi podmiotami,
 • Koordynuje działaniami w zakresie pomiarów ruchu, eksploatacji stacji ciągłych pomiarów ruchu, współpracuje z właściwymi komórkami w zakresie udostępniania danych ruchowych oraz w zakresie okresowych pomiarów ruchu,
 • Koordynuje weryfikację, przetwarzanie i udostępnianie bieżących oraz historycznych danych o drogach i sieci drogowej w celu sporządzenia opracowań studialnych, koncepcyjnych i dokumentacji technicznych oraz informacji statystycznych o stanie sieci drogowej za dany rok dla Głównego Urzędu Statystycznego,
 • Koordynuje przygotowywanie dokumentów dla udzielania odpowiedzi na wnioski i skargi obywateli lub instytucji w zakresie spraw związanych z ewidencją dróg oraz diagnostyką sieci drogowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa.
 • prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość przepisów dot. dróg publicznych i ochrony pasa drogowego
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość sieci drogowej województwa
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów komputerowych (m.in. pakietu MS Office, w szczególności programów Excel i Word, Outlook)
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość oprogramowania (BDD, DSN, GIS, AutoCAD)

Bieżące oferty pracy

Przedstawiciel Sprzedaży Usług Serwisowych

Lis 30, 2021

Bergerat Monnoyeur sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Zakres obowiązków: Negocjacje cen oraz sprzedaż usług i produktów serwisowych Aktywne poszukiwanie klientów, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów Utrzymywanie długofalowych, pozytywnych relacji z klientami Realizacja planów sprzedaży Raportowanie z...

Mechanik

Lis 30, 2021

Partner Serwis Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Zakres obowiązków: Wykonywanie konserwacji i napraw maszyn i urządzeń Podejmowanie działań korygujących i naprawczych Bieżąca ocena stanu technicznego naprawianych i remontowanych urządzeń Oczekiwania: Wykształcenie minimum zawodowe –mechanik (mile...

Elektryk utrzymania ruchu

Lis 30, 2021

Partner Serwis Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Zapraszamy Cię do kontaktu, jeżeli: posiadasz wykształcenie min. zawodowe kierunkowe (elektryk, technik elektryk) oraz aktualne uprawnienia SEP, nie masz przeciwwskazań do pracy na wysokości, umiesz posługiwania się rysunkiem technicznym i przyrządami...

Konserwator urządzeń dźwignicowych / Elektromechanik

Lis 30, 2021

Partner Serwis Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Zakres obowiązków: Wykonywanie napraw i konserwacji maszyn i urządzeń dźwignicowych Podejmowanie działań korygujących i naprawczych Oczekiwania: Wykształcenie minimum zawodowe – elektryk, elektromechanik Uprawnienia UDT do obsługi i konserwacji UTB (mile...