Główny Specjalista ds. Planowania w Wydziale Budżetu

Kwi 26, 2021 Prezydent Olsztyna warmińsko-mazurskie/Olsztyn

Ogłoszenie numer: 4523902, z dnia 2021-04-26

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

Główny Specjalista ds. Planowania w Wydziale Budżetu

Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie / Olsztyn

 

Opis stanowiska

LICZBA LUB WYMIAR ETATÓW: 1
 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI

Do podstawowych zadań należeć będzie:

 • Przygotowywanie uchwał Rady Miasta Olsztyna i zarządzeń Prezydenta Olsztyna
  w przedmiocie  planowania, uchwalania i realizacji budżetu miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
 • Opracowywanie założeń, procedur i instrukcji niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu planowania, uchwalania i realizacji budżetu miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej.
 • Sporządzanie informacji, opracowań i analiz z zakresu budżetu miasta i jego realizacji oraz wieloletniej prognozy finansowej na potrzeby planowania, kontroli i zarządzania finansami miasta, organów miasta oraz przyjętej polityki informacyjnej miasta.
 • Prowadzenie spraw szczególnie trudnych, złożonych, specjalistycznych objętych działaniami Referatu planowania, w tym ustalania rozwiązania i rekomendacji decyzji oraz udzielanie wsparcia merytorycznego w rozstrzyganiu tego rodzaju spraw pracownikom Referatu planowania, miejskim jednostkom organizacyjnym i komórkom organizacyjnym Urzędu,
 • Współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu, a także z innymi podmiotami i instytucjami, w ramach ustalonych obowiązków służbowych i spraw prowadzonych na stanowisku.

Wymagania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ)

 • obywatelstwo polskie,
 • co najmniej 4 letni staż pracy,
 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku ekonomia lub finanse i rachunkowość lub zarządzanie,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • znajomość przepisów:
  - ustawa o finansach publicznych
  - ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
  - ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  - ustawa o samorządzie gminnym i powiatowym
 • znajomość zagadnień makroekonomicznych,

KWALIFIKACJE DODATKOWE

 • co najmniej 2 lata stażu pracy w jednostce administracji publicznej na stanowisku realizującym zadania związane z gospodarką finansową, gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych

UMIEJĘTNOŚCI

 • umiejętność rozwiązywania trudnych i skomplikowanych spraw,
 • umiejętność stosowania przepisów,
 • umiejętność pracy w sytuacjach trudnych, stresowych oraz pod presją czasu,
 • komunikatywność,
 • terminowość i dokładność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kultura osobista.
 • umiejętność analitycznego myślenia,

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

 • list motywacyjny
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu),
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadkach ich posiadania)
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Bieżące oferty pracy

Specjalista ds. Współpracy z Brokerami (Key Account Manager)

Maj 16, 2021

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Jakie będą Twoje obowiązki? Sprzedaż ubezpieczeń majątkowych w kanale brokerskim Współpraca z brokerami w zakresie tworzenia programów ubezpieczeniowych i sprzedaży ubezpieczeń majątkowych, korporacyjnych Kompleksowe przygotowywanie ofert w zakresie...

Serwisant systemów klimatyzacji i wentylacji

Maj 16, 2021

Partner Serwis Sp. z o.o.

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Zapraszamy Cię do kontaktu, jeżeli: posiadasz wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne, masz doświadczenie na takim samym lub podobnym stanowisku, znasz podstawy budowy i zasady działania urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, znasz podstawy...

Praktyki dla studentów inżynierii środowiska

Maj 16, 2021

Budimex SA

podlaskie / Raczki

Do Twoich zadań należeć będzie: aktywny udział w procesie produkcji, prowadzenie dystrybucji dokumentacji, przygotowywanie zapytań ofertowych oraz danych do umów z podwykonawcami, rozliczanie zakontraktowanych podwykonawców, sprawdzanie zgodności zakresu...

Doradca Klienta

Maj 16, 2021

Zara

warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Dołączając do jednego z naszych zespołów będziesz odpowiedzialny m.in. za: dbanie o pozytywne doświadczenie klienta, realizację planów sprzedażowych, wygląd i wystrój sklepu. Jeśli jesteś osobą: pozytywnie nastawioną do życia, nie bojącą się...