Główny księgowy

Sie 19, 2021 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie warmińsko-mazurskie/Olsztyn
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 83127

Warunki pracy

Siedziba  RDOŚ, mieści się przy ul. Dworcowej 60. RDOŚ zajmuje  parter, II i III piętro budynku. Wejście główne znajduje się od strony ul. Dworcowej, ale nie jest przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.  Wejście dla osób ze szczególnymi potrzebami, z  podjazdem dla wózków, znajduje sie od strony wschodniej budynku. Budynek nie posiada  windy. W budynku, na parterze, jest   toaleta dla osób niepełnosprawnych.


Praca biurowa, wymagająca samodzielności w analizie i realizacji zadań oraz współpracy z różnymi organami i jednostkami oraz klientami spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa. Praca wymaga dobrej znajomości obsługi  komputera (MS OFFICE, poczta elektroniczna, Internet).

Zakres zadań

 • opracowuje i aktualizuje zasady polityki rachunkowości obowiązujące w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, umożliwiające prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie bieżących informacji z działalności jednostki
 • opracowuje plany finansowe dysponenta III stopnia, dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki, ocenia legalność dokumentów dotyczących wykonania budżetu oraz jego zmian w celu aktualizacji planu budżetu i kontroli jego wykonania. Koordynuje i nadzoruje bieżącą realizację budżetu. Wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi budżetu dysponenta III stopnia oraz środków unijnych na realizację zadań z zakresu ustawy o ochronie przyrody
 • weryfikuje i analizuje sporządzane przez pracowników Zespołu Budżetu i Finansów sprawozdania budżetowe i finansowe oraz koordynuje proces ich terminowego przekazywania do dysponenta II stopnia w celu zapewnienia bieżącej informacji na temat wykorzystania planowanych środków finansowych oraz występujących zobowiązań
 • kieruje i nadzoruje pracą Zespołu Budżetu i Finansów w tym sprawdza prawidłowość: sporządzenia listy płac oraz odprowadzania z tego tytułu składek, prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej dochodów i wydatków budżetowych oraz obsługi finansowej środków unijnych
 • nadzoruje prowadzenie rachunkowości w Regionalnej Dyrekcji w zakresie sporządzania, przyjmowania, organizowania obiegu, archiwizowania i kontrolowania dokumentów w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu operacji finansowych i gospodarczych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub wyższe wg następujących wymogów niezbędnych: ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej lub ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich lub ekonomicznych wyższych studiów zawodowych lub uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego w księgowości w przypadku posiadania wykształcenia średniego lub 3 lata w przypadku posiadania wykształcenia wyższego
 • znajomość ustaw i aktów wykonawczych z zakresu: rachunkowości, finansów, publicznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych (ZUS)
 • znajomość ustawy prawo pracy
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym
 • umiejętność planowania i organizowania pracy
 • umiejętność dokonywania analizy i syntezy
 • terminowość, rzetelność, dokładność
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera - microsoft office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Bieżące oferty pracy

  Sprzedawca

  Wrz 21, 2021

  Zakłady Mięsne ŁUKÓW S.A.

  podlaskie / Augustów

  Poszukujemy osób: otwartych i komunikatywnych energicznych i samodzielnych lubiących pracę w handlu zaangażowanych i chętnych do pracy w zespole Wymagania: książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych (lub gotowość do jej wyrobienia) mile widziane...

  Barista Costa Coffee

  Wrz 21, 2021

  COSTA COFFEE POLSKA SA

  wielkopolskie / Olsztyn

  Uśmiech i pozytywne nastawienie towarzyszą nam każdego dnia, więc liczymy także na Twój entuzjazm Uwielbiamy pracę z ludźmi, dlatego jeśli z łatwością nawiązujesz kontakty z innymi to się dogadamy ;) Z zaangażowaniem podchodzimy do naszych zadań i...

  Kierowca C+ E różne kierunki (możliwość wyboru)

  Wrz 21, 2021

  OMEGA PILZNO

  warmińsko-mazurskie / Olsztyn

  Jeden z największych w Polsce operatorów logistycznych - OMEGA Pilzno ITiS Godawski & Godawski sp. z o.o., zatrudni kierowców na Europę i Azję z możliwością wyboru zabudowy oraz sytemu pracy. Proponujemy jazdę następującymi zabudowami: plandeka, tandem,...

  Koordynator ds. BHP

  Wrz 21, 2021

  Budimex SA

  warmińsko-mazurskie / Ełk

  Twoje przyszłe zadania: kontrola i doradztwo w zakresie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP, ppoż, ocena ryzyka zawodowego dla zadań realizowanych na kontrakcie, doradztwo przy tworzeniu IBWR oraz instrukcji pracy, udział i doradztwo w...